Raimundo Viejo Viñas

Profesor, autor, traductor, editor, ciudadano activo, papá y mucho más.

Sep

26

Ciència Política I


B digital 27/05/2011 – Barcelona – foto: Massimiliano Minocri

Programació del curs

[ Work in progress – última actualització 07.01.2021 ]

Un total de 25 sessions, els dimarts i els dijous de 16h30 a 18h30, entre el 6 d’Octubre i el 14 de Gener, a l’aula 1025. Es tracta d’una introducció a la disciplina politològica pensada especialment pels futurs sociólegs i sociòlogues.

Avaluació continuada: 50% de la nota resulta de l’examen final amb un examen de recuperació posterior. L’altre 50% de la nota resulta de l’avaluació de 2 pràctiques (25%+25%) de entre totes les que es proposen al llarg del curs. S’hauran d’entregar en data límit: 14 de gener.

Avaluació única: un 100% de la nota resulta de l’examen amb possibilitat d’un segon examen de recuperació.

Manual: Els manuals son bones eines per aconseguir una certa seguretat quan un estudiant vol una primera reflexió sobre la matèria. Tot amb tot, un manual és més aviat un començament que no pas un punt final. Per això els capítols del manual assenyalats en cada cas poden servir com a guió, però només és amb la docència i, sobre tot, amb les lectures (si és possible comentades amb els i les companyes) on es forma el corpus de l’assignatura.

A modo informatiu, podeu consultar aquests manuals:

» Josep Maria Vallès, Ciència Política. Una introducció. Barcelona: Ariel.
» Gianfranco Pasquino (Ed): Manual de Ciencia Política. Madrid: Alianza Universidad.

Taula de sessions i continguts

La següent taula de continguts és flexible fins el moment en que es fa la classe següent que passa a estar consolidada (en cas contrari, qualsevol canvi es farà saber). Més que un programa inamovible és un full de ruta per anar fent camí. L’assignatura la farem entre totes i tots. Més ens impliquem en la seva realització, millor per a tothom. Sentiu-vos lliures de fer sugerències, crítiques, aportacions…

Sessió 1/6 d’Octubre: Presentació. Ciència i objecte de la política. [ pàgina de la sessió ]

Sessió 2/8 d’Octubre: «Què és la política?» [ pàgina de la sessió oberta ]

Sessió 3/13 d’Octubre: El poder: naturalesa i definició [ pàgina de la sessió oberta ]

Sessió 4/15 d’Octubre: La decisió i les esferes de la política [ pàgina de la sessió oberta ]

Sessió 5/20 d’Octubre: Legalitat i legitimitat [ pàgina de la sessió oberta ]

Sessió 6/22 d’Octubre: L’Estat [ pàgina de la sessió oberta ]

Sessió 7/27 d’Octubre: Estat, règim, sistema [ pàgina de la sessió oberta ]

Sessió 8/29 de’Octubre: Estat i nació [ pàgina de la sessió oberta ]

Sessió 9/3 de Novembre: Estat, territori, població [ pàgina de la sessió oberta ]

Sessió 10/5 de Novembre: Règims polítics [ pàgina de la sessió oberta ]

Sessió 11/10 de Novembre: Què és democràcia [ pàgina de la sessió oberta ]

Sessió 12/12 de Novembre: Dimensions, models i indicadors de la democràcia [ pàgina de la sessió oberta ]

Sessió 13/17 de Novembre: Setmana de pràctiques. Queden suspeses les classes teòriques [ sessió sense pàgina ]

Sessió 14/19 de Novembre: Setmana de pràctiques. Queden suspeses les classes teòriques [ sessió sense pàgina ]

Sessió 15/24 de Novembre: Participació institucionalitzada [ pàgina de la sessió oberta ]

Sessió 16/26 de Novembre: Participació NO institucionalitzada [ pàgina de la sessió oberta ]

Sessió 17/1 de Desembre: Democratització i agència política [ pàgina de la sessió oberta ]

Sessió 18/3 de Desembre: Institucions i disseny institucional [ pàgina de la sessió oberta ]

Sessió 19/10 de Desembre: Partits i sistemes de partits [ pàgina de la sessió oberta ]

Sessió 20/15 de Desembre: Els poders de l’Estat, 1 [ pàgina de la sessió oberta ]

Sessió 21/17 de Desembre: Els poders de l’Estat, 2 [ pàgina de la sessió oberta ]

Sessió 22/22 de Desembre: Elits i grups d’interés [ pàgina de la sessió oberta ]

Sessió 23/7 de Gener: Mitjans de comunicació i xarxes socials [ pàgina de la sessió oberta ]

Sessió 24/12 de Gener: Cultura política [ pàgina de la sessió oberta ]

Sessió 25/14 de Gener: Sistemes de valors i canvi cultural [ pàgina de la sessió oberta ]