CP1 Sociologia/Sessió 15

Sessió 15/24 de novembre [ versió 1.0 ] Continguts: Participació institucionalitzada i democratització. L’ampliació del sufragi des dels origens de la democràcia. Democràcia representativa: entre el modell consociatiu i el modell Westminster. Llei electoral. Sistemes proporcional i majoritari. Llistes i districtes electorals. Referendums, ILPs i altres formes de participació directa. Capítol de referència: » Josep Maria Vallès, Capítols 7 i 8, Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 99-130. Materials: » Dieter Nohlen (1999): Sistema de gobierno, sistema electoral y sistema de partidos, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral y Fundación Friedrich Naumann; pàgs. 3-24. Pràctica: escriu un breu assaig sobre com podria ser una llei … Sigue leyendo CP1 Sociologia/Sessió 15