CP1 Sociologia/Sessió 17

Continguts: Democratització i agència política. Notable, partit i moviment. Subsuncions del notable en el partit. Parteienstaat. Subsunció del partit en el moviment? Escenaris oberts i mutacions en curs. Capítol de referència: » Josep Maria Vallès, Capítols 21 1 24, Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 99-130. Materials: » Viejo Viñas, Raimundo (2009): «Tres políticas» en José Ángel Brandariz i Antón Fernández de Rota (comps): Globalización en crisis. Gubernamentalidad, control y política de movimiento. Málaga: Diputación de Málaga, págs. 103-114. Pràctica: (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor). » Propera sessió [ sessió 18, 1 de diciembre ] CP1 Sociologia/Sessió … Sigue leyendo CP1 Sociologia/Sessió 17