CP1 Sociologia/Sessió 18

Continguts: Institucions i disseny institucional. Cap de l’Estat. Monarquia i república. Parlamentarisme i presidencialisme. Cap de l’Estat i consolidació democràtica, institucionalització i democratització. Capítols de referència: » Josep Maria Vallès, Capítols 8, 11, 13 i 16, Ciencia Política. Una introducción, Barcelona: Ariel. Materials: » Nohlen, Dieter (1999): «Presidencialismo versus Parlamentarismo», Revista de Estudios Políticos, nº 99, pàgs. 174. Pràctica: Pendent (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor). » Propera sessió [ sessió 19, 10 de desembre ] CP1 Sociologia/Sessió 17