CP1 Sociologia/Sessió 20

Continguts: Els poders de l’Estat, 1. El poder legislatiu. Organització i funcionament dels parlaments. Presidència, comissions, etc. La moció de censura. Capítols de referència: » Josep Maria Vallès, Capítol 14, Ciencia Política. Una introducción, Barcelona: Ariel. Materials: » Web del Congreso de los Diputados. » Montesquieu, en francés L’esprit des lois i en castellà El espíritu de las leyes. Pràctica: Comenta els capítols 1 a 7 del llibre XII de Montesquieu (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor). » Propera sessió [ sessió 21, 17 de desembre ] CP1 Sociologia/Sessió 19