CP1 Sociologia/Sessió 23

Continguts: Mitjans de comunicació i xarxes socials. Deliberació i comunicació. Infoxicació i fake news. Capítol de referència: » Josep Maria Vallès, Capítol 24 del manual Ciencia Política. Una introducción, Barcelona: Ariel. Materials: » Pràctica: Pendent (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor). » Propera sessió [ sessió 24, 12 de gener ]