CP1 Sociologia/Sessió 24

Continguts: La dimensió cultural de la política. Discurs i construcció social de la política. Capítol de referència: » Josep Maria Vallès, Capítol 17 del manual Ciencia Política. Una introducción, Barcelona: Ariel. Materials: »  G. A. Almond y S. Verba, The Civic Culture, cap.1, «An Approach to Political Culture», Princeton University Press, 1963. [ Traducció al castellà ] Pràctica: Pendent (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor). » Propera sessió [ sessió 25, 14 de gener ] CP1 Sociologia/Sessió 23