Raimundo Viejo Viñas

Profesor, autor, traductor, editor, ciudadano activo, papá y mucho más.

Sep

26

Ciència Política I


B digital 27/05/2011 – Barcelona – foto: Massimiliano Minocri

Examen de recuperació

S’ha de contestar NOMÉS UNA d’aquestes dues opcions:

PREGUNTA 1/State-building i Nation-building. La formació de l’Estat nacional i els seus límits a la globalització

PREGUNTA 2/Notables, partits i moviments. Democratització i agència política

» La pregunta s’haurà d’enviar a les meves dues adreces de mail raimundo.viejo.vinyes@gmail.com i raimundo.viejo@ub.edu, de preferència en format PDF. Assegureu-vos que figura el vostre nom i cognoms (una prova no identificable, no serà avaluada). Anomeneu l’arxiu amb els vostres cognoms.

» L’extensió màxima és de 4 pàgines amb una lletra Times de 12 pt (o equivalent) i amb un interliniat de 1,5.

» La recepció de l’examen només queda validada amb la meva resposta al vostre mail a partir de les 17h30 abans demà a les 12h.

» Tot i que no cal dir-ho, però hi ha qui ha preguntat: l’examen es pot fer en castellà (els estudiants estrangers poden fer-ho també en anglès, francés, alemany, italià i gallec/português).

Qualsevol dubte obtindrà una resposta més ràpida al meu mail raimundo.viejo.vinyes@gmail.com

_________________________________________________________________

Programació del curs

[ Work in progress ]

Un total de 25 sessions, els dimarts i els dijous de 16h30 a 18h30, entre el 6 d’Octubre i el 14 de Gener, a l’aula 1025. Es tracta d’una introducció a la disciplina politològica pensada especialment pels futurs sociólegs i sociòlogues.

Avaluació continuada: 50% de la nota resulta de l’examen final amb un examen de recuperació posterior. L’altre 50% de la nota resulta de l’avaluació de 2 pràctiques (25%+25%) de entre totes les que es proposen al llarg del curs. S’hauran d’entregar en data límit: 14 de gener.

Avaluació única: un 100% de la nota resulta de l’examen amb possibilitat d’un segon examen de recuperació.

Manual: Els manuals son bones eines per aconseguir una certa seguretat quan un estudiant vol una primera reflexió sobre la matèria. Tot amb tot, un manual és més aviat un començament que no pas un punt final. Per això els capítols del manual assenyalats en cada cas poden servir com a guió, però només és amb la docència i, sobre tot, amb les lectures (si és possible comentades amb els i les companyes) on es forma el corpus de l’assignatura.

A modo informatiu, podeu consultar aquests manuals:

» Josep Maria Vallès, Ciència Política. Una introducció. Barcelona: Ariel.
» Gianfranco Pasquino (Ed): Manual de Ciencia Política. Madrid: Alianza Universidad.

Taula de sessions i continguts

La següent taula de continguts és flexible fins el moment en que es fa la classe següent que passa a estar consolidada (en cas contrari, qualsevol canvi es farà saber). Més que un programa inamovible és un full de ruta per anar fent camí. L’assignatura la farem entre totes i tots. Més ens impliquem en la seva realització, millor per a tothom. Sentiu-vos lliures de fer sugerències, crítiques, aportacions…

Sessió 1/6 d’Octubre: Presentació. Ciència i objecte de la política. [ pàgina de la sessió ]

Sessió 2/8 d’Octubre: «Què és la política?» [ pàgina de la sessió ]

Sessió 3/13 d’Octubre: El poder: naturalesa i definició [ pàgina de la sessió ]

Sessió 4/15 d’Octubre: La decisió i les esferes de la política [ pàgina de la sessió ]

Sessió 5/20 d’Octubre: Legalitat i legitimitat [ pàgina de la sessió ]

Sessió 6/22 d’Octubre: L’Estat [ pàgina de la sessió ]

Sessió 7/27 d’Octubre: Estat, règim, sistema [ pàgina de la sessió ]

Sessió 8/29 de’Octubre: Estat i nació [ pàgina de la sessió ]

Sessió 9/3 de Novembre: Estat, territori, població [ pàgina de la sessió ]

Sessió 10/5 de Novembre: Règims polítics [ pàgina de la sessió ]

Sessió 11/10 de Novembre: Què és democràcia [ pàgina de la sessió ]

Sessió 12/12 de Novembre: Dimensions, models i indicadors de la democràcia [ pàgina de la sessió ]

Sessió 13/17 de Novembre: Setmana de pràctiques. Queden suspeses les classes teòriques [ sessió sense pàgina ]

Sessió 14/19 de Novembre: Setmana de pràctiques. Queden suspeses les classes teòriques [ sessió sense pàgina ]

Sessió 15/24 de Novembre: Participació institucionalitzada [ pàgina de la sessió ]

Sessió 16/26 de Novembre: Participació NO institucionalitzada [ pàgina de la sessió ]

Sessió 17/1 de Desembre: Democratització i agència política [ pàgina de la sessió ]

Sessió 18/3 de Desembre: Institucions i disseny institucional [ pàgina de la sessió ]

Sessió 19/10 de Desembre: Partits i sistemes de partits [ pàgina de la sessió ]

Sessió 20/15 de Desembre: Els poders de l’Estat, 1 [ pàgina de la sessió ]

Sessió 21/17 de Desembre: Els poders de l’Estat, 2 [ pàgina de la sessió ]

Sessió 22/22 de Desembre: Elits i grups d’interés [ pàgina de la sessió ]

Sessió 23/7 de Gener: Mitjans de comunicació i xarxes socials [ pàgina de la sessió ]

Sessió 24/12 de Gener: Cultura política [ pàgina de la sessió ]

Sessió 25/14 de Gener: Sistemes de valors i canvi cultural [ pàgina de la sessió ]