Raimundo Viejo Viñas

Profesor, autor, traductor, editor, ciudadano activo, papá y mucho más.

Feb

07

2021 Sistema Polític Espanyol


[ Work in progress – última actualització 02.03.2021 ]

Professor

En aquesta mateixa pàgina web trobareu una nota autobiogràfica del professor.

Sinopsi

L’objectiu d’aquesta assignatura és conèixer els antecedents (segles XIX i XX) de l’actual sistema polític espanyol, la Transición i el subsegüent règim polític del 78. Es tracta d’estudiar els principals trets que configuren les institucions polítiques, així com les característiques essencials de l’administració pública i les relacions entre els processos polítics i la gestió pública. Identificarem les normes que ordenen l’activitat política espanyola i examinarem com s’estructura avui al conjunt d’Espanya la dinàmica política i com operen els seus principals actors (partits polítics, elits polítiques, moviments, etc.). En aquest sentit prestarem atenció als elements constitutius, les principals ideologies i els conflictes polítics del sistema polític espanyol.

Per raons de comoditat i agilitat, en aquesta pàgina podreu trobar la programació i el dia a dia del programa de l’assignatura. Una còpia dels continguts definitius de les sessions anirà apareixent a la web de l’UB.

Programació del curs

Un total de 28 sessions, els dilluns i els dimarts de 18h00 a 20h00, entre el 8 de Febrer i el 25 de Maig, en principi virtual pel COVID, més endavant potser semipresencial.

Avaluació: hi ha dos modalitats d’avaluació possibles:

Avaluació continuada: 50% de la nota resulta de l’examen final amb un examen de recuperació posterior. L’altre 50% de la nota resulta de la mitjana de 2 pràctiques (25%+25%) d’un mínim d’entre totes les que es proposen al llarg del curs. S’hauran d’entregar en data límit: 25 de Maig.

Avaluació única: un 100% de la nota resulta de l’examen amb possibilitat d’un segon examen de recuperació.

Manual(s): Els manuals son bones eines per aconseguir una certa seguretat quan un estudiant vol una primera reflexió sobre la matèria. Tot amb tot, un manual és més aviat un començament, no pas un punt final. Per això els capítols del manual assenyalats en cada cas poden servir com a guió, però només és amb la docència i, sobre tot, amb les lectures (si és possible comentades amb els i les companyes) on es forma el corpus de l’assignatura.

El manual de referència és el de Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

Taula de sessions i continguts

La següent taula de continguts és flexible fins el moment en que es fa la classe següent que passa a estar consolidada (en cas contrari, qualsevol canvi es farà saber). Més que un programa inamovible és un full de ruta per anar fent camí. L’assignatura la farem entre totes i tots. Més ens impliquem en la seva realització, millor per a tothom. Sentiu-vos lliures de fer sugerències, crítiques, aportacions…

Sessió 1/8 de febrer

Continguts: Presentació de l’assignatura: enfocament teòric de la docència, definició de l’objecte d’estudi, etc. Algunes nocions bàsiques de la politologia (poder, Estat, règim…).

Materials: 

» Capítol de referència: «El sistema político español como objeto de estudio», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» El poder, vídeo de Michel Foucault.

» Podeu consultar també aquesta nota sobre el poder i aquesta sobre els conceptes Estat, règim i sistema polític. Gràfic conceptual: Estat, règim i sistema polític.

Pràctica: comentari per escrit del vídeo de Foucault (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

 

PARTE I/Genealogia del règim del 78

 

Sessió 2/9 de febrer

Continguts: State-building a la Península Ibèrica. La construcció geohistòrica del «Reino de España». Les aportacions de la sociologia històrica. El cas espanyol a la llum de les tesis de Charles Tilly sobre la formació dels estats (capital i coerció, 990-1990).

Materials:

» Capítol de referència: «La construcción del Estado en España (ss. XIX-XX)», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Capítol del manual de Josep Maria Vallès, «El Estado como organización política», Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 85-98.

» Video sobre la tesis de Charles Tilly, capital i coerció en la formació de l’Estat europeu.

» Charles Tilly (1992): Coerción, capital y los Estados europeos, Madrid: Alianza Universidad.

Pràctica: Comentar el video de Charles Tilly a partir de l’anàlisi de la formació del Estado en España (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 3/15 de febrer

Classe-debat sobre el resultat de les eleccions del 14F.

L’eix del debat estarà, obviament, lligat amb l’assignatura. Per tant, ens interessa pensar el que hagi passat el diumenge anterior sota el prisma del sistema polític espanyol. Per exemple, quines implicacions tindrà el resultat pel Govern central i els seus integrants? I per l’oposició de dretes, independentista, etc.? Com afecta a l’evolució recent de la política? Genera més o menys estabilitat? Afavoreix una superació de la crisi de règim o la manté oberta? Etc. 

Dades (provisionals): Resultats del 14F

Blocs per debatre:

    1. Participació: caiguda, crisi de la mobilització, etc.
    2. Vot a partits: resultats i tendències
    3. Formació del Govern: aliances, coalicións, etc.
    4. Canvis estructurals: reafirmació del règim o nova fase impugnatòria?

Sessió 4/16 de febrer

Continguts: Nation-building i Estat nacional a Espanya. La idea de nació: enfocaments teòrics. Genealogia històrica. Disputes al voltant d’Espanya com constructe polític: uninacional o plurinacional, descentralització i recentralització, asimetrització i resimetrització, etc.

Materials:

» Capítol de referència: «La construcción del Estado en España (ss. XIX-XX)», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Anderson, Benedict (1991 [1983]): Comunidades imaginadas (pàgs 11-25)

» Greenfeld, Liah (1995): «Nationalism in Western and Eastern Europe Compared»

» Viejo Viñas, Raimundo (2013): «El lugar de la nación en el discurso emancipatorio y la mutación contemporánea de la soberanía»

Pràctica: comentari del fragment (pàgs 11-25) del llibre de Benedict Anderson (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt a espai i mig, lletra Times New Roman, entrega per mail al professor).

Sessió 5/22 de febrer

Continguts: El règim franquista: caracterització i «liberalització». Debat teòric i conceptual: les autocràcies totalitària (i post-totalitària), autoritària, teocràtica i el sultanat. Importància del règim autocràtic precedent per les democratitzacions. L’autoritarisme més enllà de la instauració d’un nou règim democràtic.

Materials:

» Capítol de referència: «El Franquismo (1936-1974)», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Juan J. Linz (1990): «Transiciones a la democracia»

Pràctica: «Quina variant de règim polític va ser el franquisme? Discussió de les tesis exposades per Linz» (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 6/23 de febrer

Continguts: La Transición española, canvi de règim del Franquisme a la democràcia. Reforma o revolució? Transició. Teories del canvi de règim: sistèmiques, de la modernització, estructural-funcionalistes, d’actors, culturalistes, etc. Canvi de sistema (Systemwechsel) o Canvi en el sistema (Systemwandel). Categories del canvi: fluidessa, incertesa i contingència. Precondicions modernitzadores i institucionalitat (liberalització), successió de conjuntures transicionals i definició d’actors. Interacció elits/moviments (la llarga onada del antifranquisme).

Materials:

» Capítol de referència: «¿En qué sentido fue modélica la Transición española?», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Serie de TVE, La Transición de Victoria Prego (el «relat oficial» de la Transición Española)

» Rodríguez, Emmanuel (2015): Porqué fracasó la democracia en España. Una lectura crítica de la democratització.

» Nota sobre els règims polítics.

Pràctica: «Quina modalitat de canvi de règim polític va ser La Transició? Comentari crític a l’argument principal de la sèrie» (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 7/1 de març

Continguts: La tercera onada de democratització: el context global en el canvi de règim. Processos del canvi de règim i el cas espanyol («the very model of Transition«). De la liberalització a la instauració del règim del 78, passant per la fallida del règim (regime-breakdown). Actors (Hardliners/Softliners, Radicals/Reformers) i presa de decisions constitucionals o constitutional decision-making (Jon Elster).

Materials:

» Capítol de referència: «¿En qué sentido fue modélica la Transición española?», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» [ gràfica ] Evolució dels règims democràtics al mòn.

Pràctica: comenta la gràfica anterior en base a la teoria de Huntington sobre les onades de democratització (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 8/2 de març

Continguts: Conjunctures transicionals i procés constituent. Instauració i tancament constitucional. L’Espanya democràtica: consolidació, institucionalització. Els límits del règim del 78 i la política de l’última dècada: crisi i canvi o crisi i superació? 15M, Procés, etc.

Materials:

» Capítol de referència: «¿En qué sentido fue modélica la Transición española?», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» [ gràfica ] Conjunctures de la Transición

» Nota sobre els processos de la transició.

Pràctica: comentar per escrit els diferents moments que van decidir el decurs de la Transición i posar-los en relació amb els processos polítics implicats (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 9/8 de març

Continguts: Constitució i poder constituent. La constitucionalització del poder constituent i les fisures més enllà del règim: l’obra inacabada de l’Estat autonòmic, la justícia transicional i la memòria històrica, etc. 

Materials:

» Capítol de referència: «¿En qué sentido fue modélica la Transición española?», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

»Nota sobre la Constitució del 78 i els seus límits.

Pràctica: fer una avaluació crítica d’aquests quatre dècades de Constitució espanyola (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

 

PARTE II/Estructura del règim del 78

 

Sessió 10/9 de març

Continguts: Estat i legitimitat. Enfocaments estructural-funcionalistes (Weber, Parsons, Rokkan, etc.): els quatre Estats (nacional, de dret, democràtic i social). La seva ampliació (de gènere, ecosistèmica, etc.).

Materials:

» Capítol de referència: «La forma de Estado: el Estado social y democrático de derecho», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Nota sobre l’Estat nacional, de dret, democràtic i social.

Pràctica: fer una avaluació crítica per escrit dels problemes de legitimació de l’Estat en base a la seva capacitat per satisfer les exigències d’un Estat nacional, de dret, democràtic i social (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 11/15 de març

Continguts: Tipologies democràtiques: presidencialisme i parlamentarisme, consociativa/Westminster, representativa/semidirecta. La monarquia parlamentària i el cap de l’Estat.

Materials:

» Capítol de referència: «La monarquía parlamentaria española», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Juan J. Linz: presidencialismo y democracia, por Scott Mainwaring and Matthew S. Shugart

» Nota sobre el cap de l’Estat.

Pràctica: Els escàndols recents dels (ex) membres la Casa Real han suposat un fort debat al voltant del cap de l’Estat. Descriu, avalua i proposa opcions raonades sobre com es podria resoldre aquesta situació (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor)

Sessió 12/16 de març

Continguts: L’organització territorial de l’Estat, l’Estat autonòmic com un model unitari descentralitzat. Federalismes, simetries i asimetries. Autodeterminació i secessió. Integració europea i globalització. El nou problema de la territorialitat en Espanya.

Materials:

» Capítols de referència: «Organización territorial del Estado», «Los Estatutos de Autonomía» i «Los gobiernos de las Comunidades Autónomas», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Nota sobre l’organització de l’Estat i la tensión entre centralització i descentralització.

» Nota sobre la crisi de l’Estat autonòmic.

» Nota sobre la transferència supraestatal de sobirania.

» Nota sobre la qüestió territorial de l’Espanya buida.

Pràctica: com va incidir el decret de l’estat d’alarma sobre la distribució del poder i l’articulació del poder polític? Podria tenir efectes a mig terme?  (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

 

» PAUSA DE SEMANA SANTA «

 

Sessió 15/6 d’abril:

Continguts: Democràcia representativa i parlamentarisme. El poder legislatiu: Las Cortes Generales. El Senado i el problema de la representació territorial. El Congreso i la sobirania nacional.

Materials

» Capítol de referència: «Arenas parlamentarias y dinámicas legislativas en España», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Nota sobre el parlamentarisme en España.

Pràctica: lliure.

Sessió 16/12 d’abril:

Continguts: Organització del treball parlamentari: comisions, compareixences, preguntes, sessions, etc. Els límits del parlamentarisme en el marc constitucional del règim del 78.

Materials:

» Capítol de referència: «Arenas parlamentarias y dinámicas legislativas en España», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Nota sobre la crisi del parlamentarisme al Congreso i al Senado.

Pràctica: lliure.

Sessió 17/13 d’abril:

Continguts: El poder executiu i l’administració. Mecanismes de rendiment de comptes. Relacions amb el legislatiu. Mocions de censure, de confiança, sessions de control, etc.

Materials:

» Capítol de referència: «El gobierno» i «Las relaciones ejecutivo-legislativo», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Nota sobre l’executiu fort i el govern de coalició.

Pràctica: lliure

Sessió 18/19 d’abril:

Continguts: El poder judicial i l’organització de la justícia. Independència del poder judicial. Carrera professional de jutjes i magistrats. La «judicialització de la política» i la «polítizació de la justicia»: el Lawfare.

Materials:

» Capítols de referència: «Autonomía y organización en el sistema judicial español» i «El Tribunal Constitucional: supremo intérprete de la Constitución», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Nota sobre el poder judicial i la crisi del règim del 78.

» Nota sobre la pugna i consolidació dels drets.

Pràctica: partint del debat sobre el dret a la mort digna, indica quin és l’estat actual de la qüestió, quins són els termes de la disputa política, quins actors hi són presents i quines són les seves posicions; indica i justifica igualment quin seria l’encaix en el marc de l’evolució de drets i llibertats (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 19/20 d’abril:

Continguts: El pes del passat: justícia transicional. La memòria històrica como problema de legitimitat democràtica. Drets i llibertats fonamentals en el marc del règim polític del 78. Eixamplament de drets: generacions i subjectes de dret. Nous drets en perspectiva. El procés legislatiu i l’actualització de drets.

Materials:

» Nota sobre memòrica històrica i justicia transicional.

» Nota sobre la pugna i consolidació dels drets

Pràctica: fa uns anys que la política de drogues basada en la War on Drugs està sotmesa a una impugnació general. Molts països han avançat cap a la despenalització, legalització i regularització de les drogues. Fes l’anàlisi de la situació al marc legislatiu espanyol i explica cap a on podria anar l’actual política (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 20/26 d’abril:

Continguts: Participació política institucionalitzada, 1: partits i eleccions. Sistema i llei electoral. Participació i abstenció.  Anàlisi de l’abstencionisme. Organitzacions de partit. Llei de partits.

Materials: 

» Nota sobre els canvis recents en el pluralisme de partits.

Pràctica: analitza l’evolució de la participació electoral en relació als canvis en el sistema de partits durant l’última dècada (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 21/27 d’abril:

Continguts: Participació política institucionalitzada, 2. Sistema de partits: del bipartidisme imperfecte del PSOE i el PP al pluralisme polaritzat… i tornada al bipartidisme? Aliances parlamentaries i política de blocs. Canvis en els nacionalismes: gir cap a l’esquerra? Els límits de la nova política.

Materials

Pràctica

Sessió 22/3 de maig:

Continguts: Participació política institucionalitzada, 3: referendums, ILPs, etc. Grups d’interés, acció social concertada. Sindicats i patronals. ONGs. Polítiques públiques i participació ciutadana.

Materials:

» Nota sobre la participació política més enllà dels partits.

Pràctica: analitza l’evolució de les formes de participació institucionalitzades entre 1976 i l’actualitat i explica quin ha estat en relació a la democratització (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 23/4 de maig:

Continguts: Participació política no institucionalizada. Política contenciosa. Paradigmes analítics: estructures d’oportunitat política, estructures de mobilització, discurs i marcs interpretatius.

Materials

» Tarrow, Sidney, El poder en movimiento,

Pràctica: fes un comentari de text a l’article To map Contentious Politics [aquesta és la versió en galego-português, a veure si trobo l’original en anglès ] (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 24/10 de maig:

Continguts: Democratització i acció col·lectiva: evolució de les onades de mobilització social (1978-2021).

Materials:

» Política de movimiento: del antifranquismo al 15M

» Nota sobre la política contenciosa y el régimen del 78

Pràctica: identifica un moviment social qualsevol i fes  l’anàlisi de quines són les seves formes de protesta (repertori d’acció), les seves principals línies discursives i el seu desenvolupament temporal (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 25/11 de maig:

Continguts: canvi tecnològic i estructural de l’esfera pública. Habermas i l’emergència de l’esfera pública de la democràcia deliberativa. McLuhan, el mitjà és el missatge. I.W. Thomas i la dimensió comunicativa de la realitat. Tuchman i l’art de construir la realitat.

Materials:

» Nota sobre l’esfera pública i la democràcia.

Pràctica: identifica les diferents onades de mobilització de la democràcia i explica com han influit en les formes de fer política (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

 

Sessió 26/17 de maig:

Continguts: El sistema comunicatiu i l’acció col·lectiva. Infoesfera del sistema polític espanyol: mutació i ampliació. Comunicació política i participació democràtica: canvis estructurals actuals. Discurs polític i deliberació democràtica.

Materials:

»Nota sobre la disjuntiva: deliberació o interacció? 

Pràctica: descriu i explica amb dades que mostrin l’evolució de l’esfera pública en el sistema polític espanyol, els principals canvis experimentats en l’última dècada (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

 

Sessió 27/18 de maig:

Continguts: Problemes de legitimitat, pluralisme i sistemes de valors. Conflicte, canvi de valors, postmaterialisme, identitats i gènere.

Materials:

» Nota sobre les crisis del règim del 78.

» Nota sobre canvi cultural i la política

Pràctica: partint de la gràfica a l’anterior nota i consultant eventualment a les enquestes del CIS, fes l’anàlisi del què està passant amb la percepció dels partits polítics (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 28/25 de maig:

Continguts: Qualitat democràtica: entre la corrupció i la desafecció o la democratització.

Materials:

» Nota sobre la la democratització i la qualitat democràtica.

» Lectura sobre les dificultats de mesurar la qualitat democràtica.

Pràctica: busca indicadors sobre la qualitat democràtica del sistema político espanyol (caiguda de participació electoral, limitacions a la llibertat de premsa, percepció ciudadana sobre la política, les institucions, els partits, la corrupció etc.) i analitza la seva situació actual (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

 

.

Deja un comentario