Raimundo Viejo Viñas

Profesor, autor, traductor, editor, ciudadano activo, papá y mucho más.

Feb

09

2021 Anàlisi Política i Sistema Polític Espanyol


Mundus

[ Work in progress – última actualització 09.03.2021 ]

Professor

En aquesta mateixa pàgina web trobareu una nota autobiogràfica del professor.

Sinopsi

En aquesta matèria volem aportar una visió actualitzada dels diferents elements polítics, històrics, jurídics, etc, que caracteritzen el sistema polític espanyol. Es tracta de oferir, per una banda, els continguts fonamentals i les eines teòriques, metodològiques, etc., d’anàlisi amb les quals evaluar la política espanyola. Per altra banda, es desenvolupa l’estudi dels components estructurals del règim i les seves tendències més recents, amb particular atenció al que està passant en els últims anys.

Per raons de comoditat i agilitat, en aquesta pàgina podreu trobar la programació i el dia a dia del programa de l’assignatura. Una còpia dels continguts definitius de les sessions anirà apareixent a la web de l’UB.

Programació del curs

Un total de 28 sessions, els dimarts i els dijous de 12h00 a 14h00, entre el 23 de Febrer i el 27 de Maig, en principi virtual pel COVID, més endavant potser semipresencial.

Avaluació: hi ha dos modalitats de avaluació possibles:

Avaluació continuada: 50% de la nota resulta de l’examen final amb un examen de recuperació posterior. L’altre 50% de la nota resulta de la mitjana de 2 pràctiques (25%+25%) d’un mínim d’entre totes les opcions que es proposen al llarg del curs. S’hauran d’entregar en data límit: 27 de Maig.

Avaluació única: un 100% de la nota resulta de l’examen amb possibilitat d’un segon examen de recuperació.

Manual(s): Els manuals son bones eines per aconseguir una certa seguretat quan un estudiant vol una primera reflexió sobre la matèria. Tot amb tot, un manual és més aviat un començament, no pas un punt final. Per això els capítols del manual assenyalats en cada cas poden servir com a guió, però només és amb la docència i, sobre tot, amb les lectures (si és possible comentades amb els i les companyes) on es forma el corpus de l’assignatura.

» El manual de referència és Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

Taula de sessions i continguts

La següent taula de continguts és flexible fins el moment en que es fa la classe següent que passa a estar consolidada (en cas contrari, qualsevol canvi es farà saber). Més que un programa inamovible és un full de ruta per anar fent camí. L’assignatura la farem entre totes i tots. Més ens impliquem en la seva realització, millor per a tothom. Sentiu-vos lliures de fer sugerències, crítiques, aportacions.

 

PARTE I/Genealogia del règim del 78

 

Sessió 1/23 de febrer:

Continguts: Presentació de l’assignatura: enfocament teòric de la docència, definició de l’objecte d’estudi, etc. Algunes nocions bàsiques de la politologia (poder, Estat, règim…).

Materials: 

» Capítol de referència: «El sistema político español como objeto de estudio», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» El poder, vídeo de Michel Foucault.

» Podeu consultar també aquesta nota sobre el poder i aquesta altra nota sobre els conceptes Estat, règim i sistema polític. Gràfic conceptual: Estat, règim i sistema polític.

Pràctica: comentari per escrit del vídeo de Foucault (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 2/25 de febrer:

Continguts: State-building a la Península Ibèrica. La construcció geohistòrica del «Reino de España». Les aportacions de la sociologia històrica. El cas espanyol a la llum de les tesis de Charles Tilly sobre la formació dels estats.

Materials:

» Capítol de referència: «La construcción del Estado en España (ss. XIX-XX)», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Capítol del manual de Josep Maria Vallès, «El Estado como organización política»Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 85-98.

» Video sobre la tesis de Charles Tilly, capital i coerció en la formació de l’Estat europeu.

» Charles Tilly (1992): Coerción, capital y los Estados europeos, 990-1990, Madrid: Alianza Universidad.

Pràctica: Comentar el video de Charles Tilly a partir de l’anàlisi de la formació del Estado en España (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 3/2 de març:

Continguts: Nation-building i Estat nacional a Espanya. La idea de nació: enfocaments teòrics. Genealogia històrica. Disputes al voltant d’Espanya com constructe polític: uninacional o plurinacional, descentralització i recentralització, asimetrització i resimetrització, etc.

Materials:

» Capítol de referència: «La construcción del Estado en España (ss. XIX-XX)», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Anderson, Benedict (1991 [1983]): Comunidades imaginadas (pàgs 11-25)

» Greenfeld, Liah (1995): «Nationalism in Western and Eastern Europe Compared»

» Viejo Viñas, Raimundo (2013): «El lugar de la nación en el discurso emancipatorio y la mutación contemporánea de la soberanía»

Pràctica: comentari del fragment (pàgs 11-25) del llibre de Benedict Anderson (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt a espai i mig, lletra Times New Roman, entrega per mail al professor).

Sessió 4/4 de març:

Continguts: El règim franquista: caracterització i «liberalització». Debat teòric i conceptual: les autocràcies totalitària (i post-totalitària), autoritària, teocràtica i el sultanat. Importància del règim autocràtic precedent per les democratitzacions. L’autoritarisme més enllà de la instauració d’un nou règim democràtic.

Materials:

» Capítol de referència: «El Franquismo (1936-1974)», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Juan J. Linz (1990): «Transiciones a la democracia».

Pràctica: «Quina variant de règim polític va ser el franquisme? Discussió de les tesis exposades per Linz» (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 5/9 de març:

Continguts: La Transición española, canvi de règim del Franquisme a la democràcia. Reforma o revolució? Transició. Teories del canvi de règim: sistèmiques, de la modernització, estructural-funcionalistes, d’actors, culturalistes, etc. Canvi de sistema (Systemwechsel) o Canvi en el sistema (Systemwandel). Categories del canvi: fluidessa, incertesa i contingència. Precondicions modernitzadores i institucionalitat democràtica emergent.

Materials:

» Capítol de referència: «¿En qué sentido fue modélica la Transición española?», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Serie de TVE, La Transición. El relat «oficial» del canvi de règim a Espanya.

» Rodríguez, Emmanuel (2015): Porqué fracasó la democracia en España. Una lectura crítica de la democratització.

» Nota sobre els règims polítics.

Pràctica: «Quina modalitat de canvi de règim polític va ser La Transició? Comentari crític a l’argument principal de la sèrie» (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 6/11 de març:

Continguts: La tercera onada de democratització: el context global en el canvi de règim. Interacció elits/moviments: la llarga onada del antifranquisme. Liberalització i regime breakdown. Successió de conjuntures transicionals i definició d’actors. Canvi de règim i instauració del règim del 78.

Materials:

» Capítol de referència: «¿En qué sentido fue modélica la Transición española?», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» [ gràficaEvolució dels règims democràtics al món.

Pràctica: comenta la gràfica anterior en base a la teoria de Huntington sobre les onades de democratització (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 7/16 de març:

Continguts: Conjunctures transicionals i procés constituent. Instauració i tancament constitucional. L’Espanya democràtica: consolidació, institucionalització. Els límits del règim del 78 i la política de l’última dècada: crisi i canvi o crisi i superació? 15M, Procés, etc.

Materials:

» Capítol de referència: «¿En qué sentido fue modélica la Transición española?», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Nota sobre els processos de la transició.

» [ gràfica ] Conjunctures de la Transición

Pràctica: comentar per escrit els diferents moments que van decidir el decurs de la Transició espanyola i posar-los en relació amb els processos polítics implicats (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 8/18 de març:

Continguts: Constitució i poder constituent. La constitucionalització del poder constituent i les fisures més enllà del règim: l’obra inacabada de l’Estat autonòmic, la justícia transicional i la memòria històrica, etc.

Materials:

» Capítol de referència: «¿En qué sentido fue modélica la Transición española?», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Nota sobre la Constitució del 78 i els seus límits.

Pràctica: fer una avaluació crítica d’aquests quatre dècades de Constitució espanyola (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

 

PARTE II/Estructura del règim del 78

 

Sessió 9/23 de març:

Continguts: Estat i legitimitat. Enfocaments estructural-funcionalistes (Weber, Parsons, Rokkan, etc.): els quatre Estats (nacional, de dret, democràtic i social). La seva ampliació (de gènere, ecosistèmica, etc.).

Materials:

» Capítol de referència: «La forma de Estado: el Estado social y democrático de derecho», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Nota sobre l’Estat nacional, de dret, democràtic i social.

Pràctica: redacta una avaluació crítica per escrit dels problemes de legitimació de l’Estat en base a la seva capacitat per satisfer les exigències d’un Estat nacional, de dret, democràtic i social (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 10/25 de març:

Continguts: Tipologies democràtiques: presidencialisme i parlamentarisme, consociativa/Westminster. La monarquia parlamentària i el cap de l’Estat.

Materials:

» Capítol de referència: «La monarquía parlamentaria española», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Nota sobre el cap de l’Estat.

» Juan J. Linz: presidencialismo y democracia, por Scott Mainwaring and Matthew S. Shugart

Pràctica: lliure.

 

» PAUSA DE SEMANA SANTA «

 

Sessió 11/13 d’abril:

Continguts: L’organització territorial de l’Estat, l’Estat autonòmic com un model unitari descentralitzat. Federalismes, simetries i asimetries. Autodeterminació i secessió. Integració europea i transferències de sobiranies.

Materials: 

» Capítols de referència: «Organización territorial del Estado», «Los Estatutos de Autonomía» i «Los gobiernos de las Comunidades Autónomas», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Tipologia de sistemes polítics federals (Agranoff)

» Nota sobre la crisi de l’Estat autonòmic.

» Nota sobre la transferència supraestatal de sobirania.

» Nota sobre la qüestió territorial de l’Espanya buida.

» Nota sobre l’organització de l’Estat i la tensión entre centralització i descentralització.

Pràctica: com ha afectat l’estat d’alarma a la distribució del poder i l’articulació del poder polític? Ha anat canviant? Com? (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 12/15 d’abril:

Continguts: Democràcia representativa i parlamentarisme. El poder legislatiu: Las Cortes Generales. Els límits del parlamentarisme en el marc constitucional del règim del 78.

Materials

» Capítol de referència: «Arenas parlamentarias y dinámicas legislativas en España», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Nota sobre la crisi del parlamentarisme al Congreso i al Senado.

» Nota sobre el parlamentarisme en España.

Pràctica: lliure.

Sessió 13/20 d’abril:

Continguts: El poder executiu i l’administració. Relacions executiu-legislatiu. El model de l’executiu fort.

Materials:

» Capítols de referència: «El gobierno» i «Las relaciones ejecutivo-legislativo», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Nota sobre l’executiu fort i el govern de coalició.

Pràctica: lliure

Sessió 14/22 d’abril:

Continguts: El poder judicial i l’organització de la justícia. La «judicialització de la política» i la «polítizació de la justicia»: el lawfare. El pes del passat: justícia transicional. La memòria històrica como problema de legitimitat democràtica. Drets i llibertats fonamentals en el marc del règim polític del 78.

Materials:

» Capítol de referència: «Autonomía y organización en el sistema judicial español» i «El Tribunal Constitucional: supremo intérprete de la Constitución», en Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.

» Nota sobre el poder judicial i la crisi del règim del 78

» Nota sobre memòrica històrica i justicia transicional.

» Nota sobre la pugna i consolidació dels drets.

Pràctica: partint del debat sobre el dret a la mort digna, indica quin és l’estat actual de la qüestió, quins són els termes de la disputa política, quins actors hi són presents i quines són les seves posicions; indica i justifica igualment quin seria l’encaix en el marc de l’evolució de drets i llibertats (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor)

Sessió 15/27 d’abril:

ContingutsParticipació política institucionalitzada, 1: sistema electoral. Evolució, tendències, crisis.

Materials: Nota sobre la participació i qualitat democràtica.

Pràctica: en els últims temps hi ha hagut tot un seguit de moviments que s’han expressat als carrers. Tria un d’aquests moviments i exposa quines són les seves reivindaciones, els seus repertoris d’acció col·lectiva, els seus símbols, si aconsegueixen introduir els seus temes en l’agenda pública o fins i tot produir canvis legislatius (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

 

PARTE III/Actors i dinàmiques polítiques

 

Sessió 16/29 d’abril:

Continguts: Participació política institucionalitzada, 2: partits i eleccions. Modalitats d’agència política: notables, partits, moviments. Participació i abstenció.  Anàlisi de l’abstencionisme. Organitzacions de partit. Llei de partits.

Materials

» Nota sobre els canvis recents en el pluralisme de partits.

Pràctica: analitza l’evolució de la participació electoral en relació als canvis en el sistema de partits durant l’última dècada (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

 

Sessió 17/4 de maig:

Continguts:

Materials:

Pràctica:

Sessió 18/6 de maig:

Continguts: Participació política institucionalitzada, 3: mecanismes de la democràcia directa. Referendums, ILPs (iniciativas legislativas populars), etc.

Materials:

Pràctica:

Sessió 19/11 de maig:

Continguts: Qualitat democràtica: entre la corrupció i la desafecció o la democratització. Nota sobre la la democratització i la qualitat democràtica.

Materials: Lectura sobre les dificultats de mesurar la qualitat democràtica.

Pràctica: busca indicadors sobre la qualitat democràtica del sistema político espanyol (caiguda de participació electoral, limitacions a la llibertat de premsa, percepció ciuidadana sobre la política, les institucions, els partits, la corrupció etc.) i analitza la seva situació actual (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 20/13 de maig

Continguts: 

Materials: Nota sobre els canvis recents en el pluralisme de partits.

Pràctica: analitza l’evolució de la participació electoral en relació als canvis en el sistema de partits durant l’última dècada (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 21/18 de maig:

Continguts: Participació política institucionalitzada, 2: referendums, ILPs, etc.

Materials: Nota sobre la participació política més enllà dels partits.

Pràcticaanalitza l’evolució de les formes de participació institucionalitzades entre 1976 i l’actualitat i explica quin ha estat en relació a la democratització (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 22/20 de maig:

Continguts: Participación política no institucionalizada. La política contenciosa. Els moviments socials: enfocaments científics. Cicles de protesta i onades de mobilització. Antagonisme i democratització.

Materials:

»  Política de movimiento: del antifranquismo al 15M

» Nota sobre la política contenciosa y el régimen del 78

Pràctica: identifica un moviment social qualsevol i fes  l’anàlisi de quines són les seves formes de protesta (repertori d’acció), les seves principals línies discursives i el seu desenvolupament temporal (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 23/25 de maig:

Continguts: Cultura política: problemes de legitimitat, pluralisme i sistemes de valors. Canvi de valors, postmaterialisme, identitats i gènere.

Materials:

» Nota sobre canvi cultural i la política

» Nota sobre les crisis del règim del 78.

Pràctica: partint de la gràfica a l’anterior nota i consultant eventualment a les enquestes del CIS, fes l’anàlisi del què està passant amb la percepció dels partits polítics (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

Sessió 24/27 de maig:

Continguts: Comunicació política i participació democràtica: canvis estructurals actuals. Mitjans de comunicació, discurs polític i deliberació democràtica. 

Materials: 

» Nota sobre la disjuntiva: deliberació o interacció?

» Nota sobre l’esfera pública i la democràcia.

Pràctica: busca i comenta algun exemple dels últims anys en el qual l’agitació de l’opinió pública hagi estat clau per la resolució d’un procés polític qualsevol (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor)

Deja un comentario