CP1 Sociologia/Sessió 16

Sessió 16/26 de novembre [ versió 1.0 ] Continguts: Participació no institucionalitzada: el programa de recerca de la política contenciosa (contentious politics). Protesta i producció d’institucions, dissenys institucionals i canvi polític. Capítol de referència: » Josep Maria Vallès, Capítols 21 a 24, Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 99-130. Materials: » McAdam, Tarrow i Tilly (1996): «To Map Contentious Politics«, Mobilization, 1/1, pàgs 17-34. Per si és mès fàcil, aquesta és la versió en galego-português Pràctica: Escriu un breu assaig sobre algún procès de mobilització en democràcia que hagi produit algun tipus d’institució; per exemple, la PAH com a resultat de la mobilització per l’habitatge (no més de 4 pàgines, … Sigue leyendo CP1 Sociologia/Sessió 16