Raimundo Viejo Viñas

Profesor, autor, traductor, editor, ciudadano activo y mucho más.

Nov

27

CP1 Sociologia/Sessió 16


Sessió 16/26 de novembre [ versió 1.0 ]

Continguts:

Participació no institucionalitzada: el programa de recerca de la política contenciosa (contentious politics). Protesta i producció d’institucions, dissenys institucionals i canvi polític.

Capítol de referència:

» Josep Maria Vallès, Capítols 21 a 24, Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 99-130.

Materials:

» McAdam, Tarrow i Tilly (1996): «To Map Contentious Politics«, Mobilization, 1/1, pàgs 17-34. Per si és mès fàcil, aquesta és la versió en galego-português

Pràctica:

Escriu un breu assaig sobre algún procès de mobilització en democràcia que hagi produit algun tipus d’institució; per exemple, la PAH com a resultat de la mobilització per l’habitatge (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

» Propera sessió [ sessió 17, 1 de diciembre ]

CP1 Sociologia/Sessió 15