Raimundo Viejo Viñas

Autor, profesor, editor, ciudadano activo, papá y mucho más.

Oct

21

CP1 Sociologia/Sessió 6

Sessió 6/22 d’Octubre [ versió 1.0 ] Continguts: L’Estat. La definició (completa) de Max Weber: «Estat és la comunitat humana que reivindica per a si amb èxit el monopoli de la violència física legítima en un territori determinat» (font: La política como vocación). Mutacions contemporànies en un món globalitzat. La sobirania i Carl Schmitt: què o qui decideix què es decideix? Capítol de referència: Josep Maria Vallès, «El Estado como organización política», Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 85-98. Materials:  » Video sobre la tesis de Charles Tilly, capital i coerció en la formació de l’Estat europeu. » Charles Tilly (1992): Coerción, capital y los Estados europeos, Madrid: Alianza Universidad. […]

Read More

Oct

16

CP1 Sociologia/Sessió 5

Sessió 5/20 d’Octubre [ work in progress – v. 1.0 ] Continguts: Legalitat i legitimitat. Conceptes i distinció. Noció weberiana de la legitimitat política. La força de llei, el desig i el principi de realitat. Hegemonia. Eficàcia i eficiència. Autoritat i tipus d’autoritat (legal, tradicional, carismàtica). Capítol de referència: Josep Maria Vallès, «¿Qué es el poder político?», Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 31-44. Materials: » Ramón Máiz, Poder, legitimidad y dominación (págs. 13-34). Pràctica: Pendent » Continuació del programa [ sessió 6, 22 d’Octubre ] « Sessió precedent

Read More

Oct

12

CP1 Sociologia/Sessió 4

Sessió 4/15 d’Octubre [ work in progress – v. 1.0 ] Continguts: La decisió i les esferes de la política. Estat i societat civil. Autonomia, heteronomia i anòmia. El poder formal i el poder informal. Els espais de poder. Poder i contrapoder. Separació de poders i contrapoders. Capítol de referència: Josep Maria Vallès, «¿Qué es el poder político?», Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 31-44. Materials: » Ramón Máiz, Poder, legitimidad y dominación (págs. 13-34). » Capítulos de Holloway («Doce tesis sobre el antipoder», págs. 73-82) y Negri («Contrapoder», págs. 83-92) en Colectivo Situaciones (Ed.): Contrapoder (Ed. De mano en mano, Buenos Aires). Pràctica: pendent. » Continuació del programa [ […]

Read More

Jun

19

UB/Anàlisi polític i sistema polític espanyol

Manual de referència: Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens. Altres manuals són igualment útils pel seguiment general dels continguts. Avaluació: 50% de la nota resulta de dos examens parcials (a celebrar la primera hora de les sessions 14 i 28 del programa de l’assignatura) o examen final; per totes dues opcions, mutuament excloents, es pot fer l’examen de recuperació posterior. L’altre 50% de la nota resulta de l’avaluació de 1 a 3 pràctiques de totes les que es proposen a continuació. Programa de l’assignatura: cada sessió disposa d’un contingut en el manual de l’asignatura (tot i que no necesariament coincident amb els capítols). A més, afegim aquí materials complementaris […]

Read More

May

28

Nota 26 ¿Deliberación o interacción?

La complicación del panorama político actual no parece desligable decambios en la esfera pública y cómo estos alteran los viejos patrones de deliberación característicos de la esfera pública del régimen del 78. Frente a los esquemas de la vieja deliberación democrática liberal, progresa hoy un tipo de comunicación política mucho más basada en la interacción simbólica y los sesgos de confirmación que favorecen las redes sociales.

Read More

May

26

Nota 25 Esfera pública y democracia

Los cambios recientes en la estructura de la esfera pública han afectado no solo a la deliberación democrática, sino también a otros aspectos del régimen político como el sistema de partidos. En esta nota repasamos algunas claves al respecto.

Read More

May

21

Nota 24 El cambio cultural y la política

A la vez que la Transición llegaba a su fin y avanzaba la consolidación democrática del régimen del 78 se produjo un fenómeno paradójico: por un lado, el fenómeno del Desencanto, que fue como se conoció a la decepción con el resultado del cambio de régimen. Particularmente acentuado entre quienes habían albergado la esperanza de un régimen político más democratizado, sin las concesiones realizadas al franquismo. Por el otro, estallaba la Movida, portadora de un cambio en los valores, mucho más liberal y acorde a los tiempos y el entorno geopolítico de las democracias europeas. En la década de los años ochenta, bajo los gobiernos de Felipe González, la Movida […]

Read More
1 2 3 53