CP1 Sociologia/Sessió 19

Continguts: Partits i sistemes de partits. Dinàmiques i interaccions dels partits. Indicadors d’anàlisi empíric Capítols de referència: » Josep Maria Vallès, Capítols 23, Ciencia Política. Una introducción, Barcelona: Ariel. Materials: » Maurice Duverger (2012 [1951]): Los partidos políticos, México: FCE. » Giovanni Sartori (2012 [1976]): Partidos y sistemas de partidos, Madrid: Alianza. Pràctica: Comparar les dues genealogies dels partits polítics (els apartats relatius als origens) de Duverger i Sartori buscant els elements comuns i diferenciadors (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor). » Propera sessió [ sessió 20, 15 de desembre ] CP1 Sociologia/Sessió 18