Raimundo Viejo Viñas

Profesor, autor, traductor, editor, ciudadano activo y mucho más.

Dic

08

CP1 Sociologia/Sessió 19


Continguts:

Partits i sistemes de partits. Dinàmiques i interaccions dels partits. Indicadors d’anàlisi empíric

Capítols de referència:

» Josep Maria Vallès, Capítols 23, Ciencia Política. Una introducción, Barcelona: Ariel.

Materials:

» Maurice Duverger (2012 [1951]): Los partidos políticos, México: FCE.
» Giovanni Sartori (2012 [1976]): Partidos y sistemas de partidos, Madrid: Alianza.

Pràctica:

Comparar les dues genealogies dels partits polítics (els apartats relatius als origens) de Duverger i Sartori buscant els elements comuns i diferenciadors (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

» Propera sessió [ sessió 20, 15 de desembre ]

CP1 Sociologia/Sessió 18