Raimundo Viejo Viñas

Autor, profesor, editor, teórico, ciudadano activo, papá y mucho más.

Docencia


La docencia se ordena por centro o programa docente y año (por orden cronológico descendiente). Los títulos de las asignaturas están en las lenguas en que fueron impartidas. No figuran aún en este listado los cursos impartidos en el marco del proyecto Artefakte.

 • Amb motiu de la suspensió de les clases pel COVID-19, l’examen parcial queda a l’espera de tornar a l’aula; sempre que la data de tornada no estigui tan a prop de la fi del curs que es faci obsoleta aquesta opció. Per la resta, aquesta web s’anirà actualitzant amb els continguts de la matèria per tal que podeu fer un mínim seguiment de l’assignatura en aquestes condicions excepcionals. No deixeu de vistar regularment aquest espai de treball.
 • .
 • [ 2020-2019 ] UNIVERSITAT DE BARCELONA
  • [ en actiu ] Anàlisi polític i sistema polític espanyol 
  • Manual de referència: Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens.
  • Avaluació: 50% de la nota resulta de dos examens parcials (a celebrar la primera hora de les sessions 14 i 28 del programa de l’assignatura) o examen final; per totes dues opcions, mutuament excloents, es pot fer l’examen de recuperació posterior. L’altre 50% de la nota resulta de l’avaluació de 1 a 3 pràctiques de totes les que es proposen a continuació.
  • Programa de l’assignatura
  • Sessió 1/Presentació i introducció a la matèria. Algunes nocions bàsiques de la politologia (poder, Estat, règim…). Materials: El poder, vídeo de Michel Foucault. Podeu consultar també aquesta nota sobre el poder. Pràctica: comentari per escrit del vídeo (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega en paper a l’aula).
  • Sessió 2/Construcció de l’Estat a Espanya. El règim franquista: caracterització i «liberalització». Materials: Article de Juan J. Linz. Una nota sobre Estat, règim i sistema. Pràctica: «Quina de règim polític va ser el franquisme? Discussió de les tesis de Linz» (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega en paper a l’aula).
  • Sessió 3/La Transición española, canvi de règim del Franquisme a la democràcia. Una nota sobre els règims polítics. Materials: Serie de TVE, La Transición. Pràctica: «Quina modalitat de canvi de règim polític va ser La Transició? Comentari crític a l’argument principal de la sèrie» (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega en paper a l’aula)
  • Sessió 4/La tercera onada de democratització: el context internacional en el canvi de règim. La instauració del règim del 78. Nota sobre els règims polítics. Materials: [ gràfica ] evolució dels règims democràtics al mòn. Pràctica: comenta la gràfica anterior en base a la teoria de Huntington sobre les onades de democratització (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega en paper a l’aula)
  • Sessió 5/L’Espanya democràtica: consolidació, institucionalització. Cojunctures transicionals i procés constituent. Nota sobre els processos de la transició. Pràctica: comentar per escrit els diferents moments que van decidir el decurs de la Transició espanyola i posar-los en relació amb els processos polítics implicats (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega en paper a l’aula).
  • Sessió 6/Constitució i poder constituent. Pràctica: fer una avaluació crítica d’aquests quatre dècades de Constitució espanyola (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega en paper a l’aula). Nota sobre la Constitució del 78 i els seus límits.
  • Sessió 7/Estat i legitimitat. Enfocaments estructural-funcionalistes (Weber, Parsons, Rokkan, etc.): els quatre Estats. Pràctica: fer una avaluació crítica per escrit dels problemes de legitimació de l’Estat en base a la seva capacitat per satisfer les exigències d’un Estat nacional, de dret, democràtic i social (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega en paper a l’aula). Nota sobre l’Estat nacional, de dret, democràtic i social.
  • Sessió 8/Tipologies democràtiques: presidencialisme i parlamentarisme, consociativa/Westminster. La monarquia parlamentària i el cap de l’Estat. Nota sobre el cap de l’Estat. Materials: Juan J. Linz: presidencialismo y democracia, por Scott Mainwaring and Matthew S. Shugart
  • Sessió 9/L’organització territorial de l’Estat, l’Estat autonòmic com un model unitari descentralitzat. Federalismes, simetries i asimetries. Autodeterminació i secessió. Nota sobre la crisi de l’Estat autonòmic. Pràctica: com afecta el decret sobre l’estat d’alarma a la distribució del poder i l’articulació del poder polític?  (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega en paper a l’aula)
  • Sessió 10/Integració europea i globalització. Nota sobre la transferència supraestatal de sobirania. Pràctica: amb motiu de la crisi del coronavirus els països membres de l’UE s’han dividit al voltant de buscar una alternativa de financiació. Explica en què consisteix, quins països estan a favor, quins en contra, quins àmbits de decisió es troben implicats en la presa de decisions i quins margens tenen els Estats membres (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega en paper a l’aula).
  • Sessió 11/Participació política, qualitat democràtica i moviments socials. Nota sobre la participació i qualitat democràtica. Pràctica: en els últims temps hi ha hagut tot un seguit de moviments que s’han expressat als carrers. Tria un d’aquests moviments i exposa quines són les seves reivindaciones, els seus repertoris d’acció col·lectiva, els seus símbols, si aconsegueixen introduir els seus temes en l’agenda pública o fins i tot produir canvis legislatius (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega en paper a l’aula).
  • Sessió 12/El pes del passat: justícia transicional. La memòria històrica como problema de legitimitat democràtica. Nota sobre memòrica històrica i justicia transicional.
  • Sessió 13/Democràcia i parlamentarisme. El poder legislatiu: Las Cortes Generales. Nota sobre el parlamentarisme en España.
  • Sessió 14/Els límits del parlamentarisme en el marc constitucional del règim del 78. Nota sobre la crisi del parlamentarisme al Congreso i al Senado.
  • Sessió 15/El poder executiu i l’administració. Nota sobre l’executiu fort i el govern de coalició.
  • .
 • [ 2015-2011] Universitat de Girona/Grau en Ciències Polítiques
  • [ 2015 ] Teories polítiques contemporànies
  • [ 2014 ] Introducció a la Ciència Política
  • [ 2014 – 2011 ] Teories del nacionalisme
  • [ 2013 – 2011 ] Moviments socials i polítiques alternatives
  • [ 2013 – 2011 ] Política Comparada
 • [ 2014 -2006 ] Universitat Pompeu Fabra/Programa d’Estudis Hispànics i Europeus (PEHE)
  • [ 2014 – 2006 ] Política y sociedad en la España contemporánea
  • [ 2009 ] Society and Politics in Contemporary Spain
  • [ 2009 – 2007 ] Nacionalismos en la Europa actual
 • [ 2011 – 2005 ] Universitat Pompeu Fabra/Ciències Polítiques i Socials
  • [ 2011 – 2005 ] Teoria política I
  • [ 2007 – 2006 ] Introducció a la Ciència Política
  • [ 2005 ] Teoria Política II
 • [ 2010 ] University of Chicago/Study Abroad
  • Western Mediterranean Civilization, Part III
 • [ 2010 – 2007 ] Universitat Pompeu Fabra/Cursos d’Estiu
  • [ 2010 ] La recerca dels moviments socials
  • [ 2009 ] Pensar el Món d’Avui
  • [ 2008 ] La «dècada vermella»: RFA 1967-1977
  • [ 2007 ] Seguretat o Llibertat?
 • [ 2007 – 2005 ] Universitat Pompeu Fabra/Comunicació Audiovisual
  • [ 2007- 2005 ] Història del Món Contemporani
 • [ 2004-2003 ] Université de Lausanne (UNIL)/Faculté de SSP
  • Histoire Internationale Contemporaine
 • [ 2002-2000 ] Universidade de Santiago de Compostela/Faculdade de Ciências Políticas e Sociais
  • [ 2002-2000 ] Política Comparada, I
  • [ 2002 ] Sistema político europeo
  • [ 2002 ] A Uniom Europea depois de Niza
  • [ 2002 – 2000 ] Cultura e participaçom política
  • [ 2000 ] Sistema político espanhol em perspectiva comparada

Barcelona, 20 de febrer de 2020