Raimundo Viejo Viñas

Autor, profesor, editor, teórico, ciudadano activo, papá y mucho más.

Docencia


Amb motiu de la suspensió de les clases per causa del COVID-19, aquesta web s’anirà actualitzant amb els continguts de la matèria per tal que podeu fer un mínim seguiment de l’assignatura en aquestes condicions excepcionals. No deixeu de vistar regularment aquest espai de treball.

DATA D’ENTREGA DE LES PRÀCTIQUES: 18 JUNY.

EXAMEN FINAL 18 JUNY, de 9 a 12 hores. L’avaluació final proposa una prova d’examen en temps real (començarà a les 9h i finalitzarà a les 12h). Haureu de resoldre una qüestió tipus tema en la que més que la capacitat memorística habitual a les proves presencials s’haurà de demostrar la comprensió de la matèria.

[ 2020-2019 ] UNIVERSITAT DE BARCELONA

[ en actiu ] Anàlisi polític i sistema polític espanyol 

 • Manual de referència: Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens. Altres manuals són igualment útils pel seguiment general dels continguts.
 • Avaluació: 50% de la nota resulta de dos examens parcials (a celebrar la primera hora de les sessions 14 i 28 del programa de l’assignatura) o examen final; per totes dues opcions, mutuament excloents, es pot fer l’examen de recuperació posterior. L’altre 50% de la nota resulta de l’avaluació de 1 a 3 pràctiques de totes les que es proposen a continuació.

Programa de l’assignatura: cada sessió disposa d’un contingut en el manual de l’asignatura (tot i que no necesariament coincident amb els capítols). A més, afegim aquí materials complementaris i notes per a pensar críticament els continguts.

 • Sessió 1/Presentació i introducció a la matèria. Algunes nocions bàsiques de la politologia (poder, Estat, règim…). Materials: El poder, vídeo de Michel Foucault. Podeu consultar també aquesta nota sobre el poder. Pràctica: comentari per escrit del vídeo (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • Sessió 2/Construcció de l’Estat a Espanya. El règim franquista: caracterització i «liberalització». Materials: Article de Juan J. Linz. Una nota sobre Estat, règim i sistema. Pràctica: «Quina de règim polític va ser el franquisme? Discussió de les tesis de Linz» (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • Sessió 3/La Transición española, canvi de règim del Franquisme a la democràcia. Una nota sobre els règims polítics. Materials: Serie de TVE, La Transición. Pràctica: «Quina modalitat de canvi de règim polític va ser La Transició? Comentari crític a l’argument principal de la sèrie» (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • Sessió 4/La tercera onada de democratització: el context internacional en el canvi de règim. La instauració del règim del 78. Nota sobre els règims polítics. Materials: [ gràfica ] evolució dels règims democràtics al mòn. Pràctica: comenta la gràfica anterior en base a la teoria de Huntington sobre les onades de democratització (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • Sessió 5/L’Espanya democràtica: consolidació, institucionalització. Cojunctures transicionals i procés constituent. Nota sobre els processos de la transició. Pràctica: comentar per escrit els diferents moments que van decidir el decurs de la Transició espanyola i posar-los en relació amb els processos polítics implicats (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • Sessió 6/Constitució i poder constituent. Pràctica: fer una avaluació crítica d’aquests quatre dècades de Constitució espanyola (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor). Nota sobre la Constitució del 78 i els seus límits.
 • Sessió 7/Estat i legitimitat. Enfocaments estructural-funcionalistes (Weber, Parsons, Rokkan, etc.): els quatre Estats. Nota sobre l’Estat nacional, de dret, democràtic i social. Pràctica: fer una avaluació crítica per escrit dels problemes de legitimació de l’Estat en base a la seva capacitat per satisfer les exigències d’un Estat nacional, de dret, democràtic i social (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • Sessió 8/Tipologies democràtiques: presidencialisme i parlamentarisme, consociativa/Westminster. La monarquia parlamentària i el cap de l’Estat. Nota sobre el cap de l’Estat. Materials: Juan J. Linz: presidencialismo y democracia, por Scott Mainwaring and Matthew S. Shugart
 • Sessió 9/L’organització territorial de l’Estat, l’Estat autonòmic com un model unitari descentralitzat. Federalismes, simetries i asimetries. Autodeterminació i secessió. Nota sobre la crisi de l’Estat autonòmic. Pràctica: com afecta el decret sobre l’estat d’alarma a la distribució del poder i l’articulació del poder polític? (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • Sessió 10/Integració europea i globalització. Nota sobre la transferència supraestatal de sobirania. Pràctica: amb motiu de la crisi del coronavirus els països membres de l’UE s’han dividit al voltant de buscar una alternativa de financiació. Explica en què consisteix, quins països estan a favor, quins en contra, quins àmbits de decisió es troben implicats en la presa de decisions i quins margens tenen els Estats membres (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • Sessió 11/Participació política, qualitat democràtica i moviments socials. Nota sobre la participació i qualitat democràtica. Pràctica: en els últims temps hi ha hagut tot un seguit de moviments que s’han expressat als carrers. Tria un d’aquests moviments i exposa quines són les seves reivindaciones, els seus repertoris d’acció col·lectiva, els seus símbols, si aconsegueixen introduir els seus temes en l’agenda pública o fins i tot produir canvis legislatius (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • Sessió 12/El pes del passat: justícia transicional. La memòria històrica como problema de legitimitat democràtica. Nota sobre memòrica històrica i justicia transicional.
 • Sessió 13/Democràcia i parlamentarisme. El poder legislatiu: Las Cortes Generales. Nota sobre el parlamentarisme en España.
 • Sessió 14/Els límits del parlamentarisme en el marc constitucional del règim del 78. Nota sobre la crisi del parlamentarisme al Congreso i al Senado.
 • Sessió 15/El poder executiu i l’administració. Nota sobre l’executiu fort i el govern de coalició.
 • Sessió 16/L’organització territorial de l’Estat (Estat autonòmic, provincials, etc.). Nota sobre l’organització de l’Estat i la tensión entre centralització i descentralització.
 • Sessió 17/El nou problema de la territorialitat en Espanya. Nota sobre la qüestió territorial de l’Espanya vaciada. Pràctica: realitzar una breu diagnosi de quina ha estat l’evolució demogràfica de l’última dècada a les provincies (quines han perdut població i quines no) i quins conflictes i actors polítics han aparegut arran d’aquesta tendència (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • Sessió 18/El poder judicial i l’organització de la justícia. La «judicialització de la política» i la «polítizació de la justicia». Nota sobre el poder judicial i la crisi del règim del 78.
 • Sessió 19/Drets i llibertats fonamentals en el marc del règim polític del 78. Nota sobre la pugna i consolidació dels drets. Pràctica: partint del debat sobre el dret a la mort digna, indica quin és l’estat actual de la qüestió, quins són els termes de la disputa política, quins actors hi són presents i quines són les seves posicions; indica i justifica igualment quin seria l’encaix en el marc de l’evolució de drets i llibertats (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor)
 • Sessió 20/Qualitat democràtica: entre la corrupció i la desafecció o la democratització. Nota sobre la la democratització i la qualitat democràtica. Materials: Lectura sobre les dificultats de mesurar la qualitat democràtica. Pràctica: busca indicadors sobre la qualitat democràtica del sistema político espanyol (caiguda de participació electoral, limitacions a la llibertat de premsa, percepció ciuidadana sobre la política, les institucions, els partits, la corrupció etc.) i analitza la seva situació actual (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • Sessió 21/Participació política institucionalitzada, 1: partits i eleccions. Nota sobre els canvis recents en el pluralisme de partits. Pràctica: analitza l’evolució de la participació electoral en relació als canvis en el sistema de partits durant l’última dècada (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • Sessió 22/Participació política institucionalitzada, 2: referendums, ILPs, etc. Nota sobre la participació política més enllà dels partits. Pràctica: analitza l’evolució de les formes de participació institucionalitzades entre 1976 i l’actualitat i explica quin ha estat en relació a la democratització (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • Sessió 23/Participación política no institucionalizada. Materials: (1) Política de movimiento: del antifranquismo al 15M y (2) Nota sobre la política contenciosa y el régimen del 78. Pràctica: identifica un moviment social qualsevol i fes  l’anàlisi de quines són les seves formes de protesta (repertori d’acció), les seves principals línies discursives i el seu desenvolupament temporal (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • Sessió 24/Problemes de legitimitat, pluralisme i sistemes de valors. Nota sobre les crisis del règim del 78. Pràctica: partint de la gràfica a l’anterior nota i consultant eventualment a les enquestes del CIS, fes lanàlisi del què està passant amb la percepció dels partits polítics (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • Sessió 25/Canvi de valors, postmaterialisme, identititats i gènere. Nota sobre canvi cultural i la política. Pràctica: analitzar algun aspecte en el que s’estigui produïnt actualment una crisi del paradigma cultural sobre el que opera el règim del 78 (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor)
 • Sessió 26/Comunicació política i participació democràtica: canvis estructurals actuals. Nota sobre l’esfera pública i la democràcia. Pràctica: descriu i explica amb dades que mostrin l’evolució de l’esfera pública en el sistema polític espanyol, els principals canvis experimentats en l’última dècada (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • Sessió 27/Discurs polític i deliberació democràtica. Nota sobre la disjuntiva: deliberació o interacció? Pràctica: Busca i comenta algun exemple dels últims anys en el qual l’agitació de l’opinió pública hagi estat clau per la resolució d’un procés polític qualsevol (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).
 • .

__________________________________________

La docencia se ordena por centro o programa docente y año (por orden cronológico descendiente). Los títulos de las asignaturas están en las lenguas en que fueron impartidas. No figuran aún en este listado los cursos impartidos en el marco del proyecto Artefakte.

 • [ 2015-2011] Universitat de Girona/Grau en Ciències Polítiques
  • [ 2015 ] Teories polítiques contemporànies
  • [ 2014 ] Introducció a la Ciència Política
  • [ 2014 – 2011 ] Teories del nacionalisme
  • [ 2013 – 2011 ] Moviments socials i polítiques alternatives
  • [ 2013 – 2011 ] Política Comparada
 • [ 2014 -2006 ] Universitat Pompeu Fabra/Programa d’Estudis Hispànics i Europeus (PEHE)
  • [ 2014 – 2006 ] Política y sociedad en la España contemporánea
  • [ 2009 ] Society and Politics in Contemporary Spain
  • [ 2009 – 2007 ] Nacionalismos en la Europa actual
 • [ 2011 – 2005 ] Universitat Pompeu Fabra/Ciències Polítiques i Socials
  • [ 2011 – 2005 ] Teoria política I
  • [ 2007 – 2006 ] Introducció a la Ciència Política
  • [ 2005 ] Teoria Política II
 • [ 2010 ] University of Chicago/Study Abroad
  • Western Mediterranean Civilization, Part III
 • [ 2010 – 2007 ] Universitat Pompeu Fabra/Cursos d’Estiu
  • [ 2010 ] La recerca dels moviments socials
  • [ 2009 ] Pensar el Món d’Avui
  • [ 2008 ] La «dècada vermella»: RFA 1967-1977
  • [ 2007 ] Seguretat o Llibertat?
 • [ 2007 – 2005 ] Universitat Pompeu Fabra/Comunicació Audiovisual
  • [ 2007- 2005 ] Història del Món Contemporani
 • [ 2004-2003 ] Université de Lausanne (UNIL)/Faculté de SSP
  • Histoire Internationale Contemporaine
 • [ 2002-2000 ] Universidade de Santiago de Compostela/Faculdade de Ciências Políticas e Sociais
  • [ 2002-2000 ] Política Comparada, I
  • [ 2002 ] Sistema político europeo
  • [ 2002 ] A Uniom Europea depois de Niza
  • [ 2002 – 2000 ] Cultura e participaçom política
  • [ 2000 ] Sistema político espanhol em perspectiva comparada

Barcelona, 20 de febrer de 2020