Raimundo Viejo Viñas

Profesor, autor, traductor, editor, ciudadano activo y mucho más.

Feb

13

Foucault sobre el poder


Michel Foucault

Avui mateix, a la primera classe, a més de veure el programa de l’assignatura, hem pogut dedicar un moment a treballar alguns conceptes claus com Estat o poder. Si per parlar d’Estat hem fet servir el concepte de Max Webercomunitat que reivindica per a si mateixa, amb èxit, el monopoli legítim de la violència física dins d’un territori determinat«, per parlar del poder hem vist aquest vídeo fenomenal de Michel Foucault on s’explica amb claredetat meridiana sobre la noció de poder. Complement de la visió decisionista de Maquiavel o

En aquest petit fragment, però bon exemple de la seva concepció del poder, es veu com el pensador francés, no només arriba on Robert Dahl, amb la seva famosa definició del poder («capacitat que A té per fer que B faci X tan si vol com si no«), sinó que afina (i encerta!) a l’explicar la fenomenologia moderna d’aillò polític com un camp expansiu amb un abast cada vegada més gran. Al temps, centrant-se en els subjectes de la gobernamentalitat (id est, els bojos als que es refereix en el vídeo), Foucault ens proposa mirar més enllà de les concepcions decisionistes, de Maquiavel a Carl Schmitt, situant-nos a l’horiztó de les metamorfosis de la política contemporània.

Gaudiu d’aquest mestre de la política!