Raimundo Viejo Viñas

Profesor, autor, traductor, editor, ciudadano activo y mucho más.

Oct

27

CP1 Sociologia/Sessió 7


Sessió 7/27 d’Octubre [ versió 1.0 ]

Continguts: Estat, règim, sistema. Abast fenomenològic i clarificacions conceptuals. Història de la Ciència Política i evolució de l’objecte d’estudi: de l’Estat al sistema i de nou cap a l’Estat. Teoria d’Estat (Weber), teoria d’actors (Olson) i teoria de sistemes (Luhman).

Capítol de referència: Josep Maria Vallès, «El Estado como organización política», Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 85-98.

Materials:
» Echeverría, Julio (1997): La teoría del sistema político.

Pràctica: comenta aquesta gràfica (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt a espai i mig, lletra Times New Roman, entrega per mail al professor).

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es EstatRegimSistema-1024x1015.jpg

» Continuació del programa [ sessió 8, 29 d’Octubre ]

« Sessió precedent