Raimundo Viejo Viñas

Profesor, autor, traductor, editor, ciudadano activo y mucho más.

Dic

21

CP1 Sociologia/Sessió 22


Continguts:

Elits i grups d’interés. Teories d’elits: Mosca, Pareto i Michels. La «llei de ferro de l’oligarquia». Acció social concertada: patronal i sindicats. Lobbisme i campanyes polítiques. Grassroots lobbying.

Capítol de referència:

» Josep Maria Vallès, Capítols 13 i 15, Ciencia Política. Una introducción, Barcelona: Ariel.

Materials:

»

Pràctica:

Pendent (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

» Propera sessió [ sessió 23, 7 de gener ]

Comment ( 1 )

Comments are closed.