Raimundo Viejo Viñas

Profesor, autor, traductor, editor, ciudadano activo y mucho más.

Oct

08

CP1 Sociologia/Sessió 2


Sessió 2/8 d’Octubre [ versió 1.0 ]

Continguts: Què és la política? Aproximació etimológica. El govern dels assumptes de la polis. La política de l’Antigüetat. La política de la modernitat. El repte de la postmodernitat. La política i aillò polític. Fenomenologia, definicions, praxis. Ideologia i teoria. Abstracció i anàlisi empíric.

Capítol de referència: Josep Maria Vallès, «¿Qué es política?», Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 17-30.

Materials:

»Aristòtil, La Política (fragment).
» Maquiavel, El príncep (pàgs. 4-20, 49-57).
» Lyotard, La condició postmoderna (pàgs. 1-9).

Pràctica: Comenta el text de Aristòtil o el de Maquiavel (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor que confirmarà recepció). Recordem que s’han d’entregar un mínim de 2, entregades abans el 14 de gener, per poder optar a l’avaluació continuada.

» Continuació del programa [ sessió 3, 13 d’Octubre ]

« Sessió precedent