Raimundo Viejo Viñas

Profesor, autor, traductor, editor, ciudadano activo y mucho más.

Ene

14

CP1 Sociologia/Sessió 25


Continguts:

Què són els valors. Com s’articulen: les ideologies com a sistema jerarquitzat de preferències. Sistemes de valors i canvi cultural. Conflicte i canvi de preferències. Valors materials i postmaterials. Modernització i postmodernizació.

Capítol de referència:

» Josep Maria Vallès, Capítol 18 del manual Ciencia Política. Una introducción, Barcelona: Ariel.

Materials:

»  Díez Nicolás, Juan (1992): «Posición social, información, postmaterialismo», REIS, nº 57 (només les 5 primeres pàgines 21-25)

« Fi del curs //

CP1 Sociologia/Sessió 24