Raimundo Viejo Viñas

Profesor, autor, traductor, editor, ciudadano activo y mucho más.

Nov

01

CP1 Sociologia/Sessió 9


Sessió 9/3 de novembre [ versió 1.0 ]

Continguts: L’Estat nacional, de dret, democràtic i social. Estat, territori, població. Tipologies (territorials) d’Estats. Asimetries de facto i asimetries de jure. Multiculturalitat, plurinacionalitat i acomodació de la diversitat. Estat i globalització.

»  Ronald L. Watts, taula tipològica dels sistemas políticos federals, font: Comparing federal systems, McGill-Queen’s University Press, 1999

Capítol de referència:

» Josep Maria Vallès, «El Estado como organización política», Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 85-98.

Materials:

» Ramón Máiz, Federalismo, nacionalismo y democracia en Estados multinacionales
» Albert Solé, Federal, documental sobre el federalisme [ atenció, temporalment no disponible ]

Pràctica: veure i comentar el documental de Jordi Solé pensant a les següents preguntes (no cal respondre a totes com si fos un examen): quina és la forma d’organització territorial de l’Estat? Cap a quines alternatives podria avançar? Com ho podria fer? Quins tipus de models federals es reconeixen? (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt a espai i mig, lletra Times New Roman, entrega per mail al professor indicant a l’arxiu el vostre nom i el número de pràctica).

» Continuació del programa [ sessió 10, 5 de novembre ]

CP1 Sociologia/Sessió 8