Raimundo Viejo Viñas

Profesor, autor, traductor, editor, ciudadano activo y mucho más.

Nov

02

CP1 Sociologia/Sessió 10


Sessió 10/5 de novembre [ versió 1.0 ]

Continguts: Règims polítics. Anàlisi teòric i empíric. El paper de la teoria política i les casuístiques. Tipus ideal (Idealtypus) i tipologies (Juan J. Linz). Autocràcies: totalitària (subtipus: «frozen totalitarianism», «post-totalitari»), autoritària i sultanat. Autoritarismes i democratització.

Capítol de referència: Josep Maria Vallès, Capítols 7 i 8, Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 99-130.

Materials:

» Juan J. Linz, Transiciones a la democracia, REIS

Pràctica: pendent.

» Continuació del programa [ sessió 11, 10 de novembre ]

CP1 Sociologia/Sessió 9