Raimundo Viejo Viñas

Profesor, autor, traductor, editor, ciudadano activo, papá y mucho más.

Oct

04

10 Años de Occupy

A principios de agosto me contactó Darren, un periodista free-lance con una historia que contar al Financial Times: qué se había hecho de Occupy Wall Street diez años después.

Read More

Oct

04

Maradona, un mito plebeyo

Ya falta menos. En cosa de un par de semanas verá la luz esta obra coral editada por Antonio Gómez Villar para el sello NED Eds. Contribuyo en ella con mi texto: «Maradona, simbionte de la plebe».

Read More

Ene

14

CP1 Sociologia/Sessió 25

Continguts: Què són els valors. Com s’articulen: les ideologies com a sistema jerarquitzat de preferències. Sistemes de valors i canvi cultural. Conflicte i canvi de preferències. Valors materials i postmaterials. Modernització i postmodernizació. Capítol de referència: » Josep Maria Vallès, Capítol 18 del manual Ciencia Política. Una introducción, Barcelona: Ariel. Materials: »  Díez Nicolás, Juan (1992): «Posición social, información, postmaterialismo», REIS, nº 57 (només les 5 primeres pàgines 21-25) « Fi del curs // CP1 Sociologia/Sessió 24

Read More

Ene

12

CP1 Sociologia/Sessió 24

Continguts: La dimensió cultural de la política. Discurs i construcció social de la política. Capítol de referència: » Josep Maria Vallès, Capítol 17 del manual Ciencia Política. Una introducción, Barcelona: Ariel. Materials: »  G. A. Almond y S. Verba, The Civic Culture, cap.1, «An Approach to Political Culture», Princeton University Press, 1963. [ Traducció al castellà ] Pràctica: Pendent (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor). » Propera sessió [ sessió 25, 14 de gener ] CP1 Sociologia/Sessió 23

Read More

Ene

07

CP1 Sociologia/Sessió 23

Continguts: Mitjans de comunicació i xarxes socials. Deliberació i comunicació. Infoxicació i fake news. Capítol de referència: » Josep Maria Vallès, Capítol 24 del manual Ciencia Política. Una introducción, Barcelona: Ariel. Materials: » Pràctica: Pendent (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor). » Propera sessió [ sessió 24, 12 de gener ]

Read More

Dic

21

CP1 Sociologia/Sessió 22

Continguts: Elits i grups d’interés. Teories d’elits: Mosca, Pareto i Michels. La «llei de ferro de l’oligarquia». Acció social concertada: patronal i sindicats. Lobbisme i campanyes polítiques. Grassroots lobbying. Capítol de referència: » Josep Maria Vallès, Capítols 13 i 15, Ciencia Política. Una introducción, Barcelona: Ariel. Materials: » Pràctica: Pendent (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor). » Propera sessió [ sessió 23, 7 de gener ]

Read More
1 2 3 58