Raimundo Viejo Viñas

Profesor, autor, traductor, editor, ciudadano activo y mucho más.

Oct

16

CP1 Sociologia/Sessió 5


Sessió 5/20 d’Octubre [ work in progress – v. 1.0 ]

Continguts: Legalitat i legitimitat. Conceptes i distinció. Noció weberiana de la legitimitat política. La força de llei, el desig i el principi de realitat. Hegemonia. Eficàcia i eficiència. Autoritat i tipus d’autoritat (legal, tradicional, carismàtica).

Capítol de referència: Josep Maria Vallès, «¿Qué es el poder político?», Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 31-44.

Materials:

» Ramón Máiz, Poder, legitimidad y dominación (págs. 13-34).

Pràctica: Pendent

» Continuació del programa [ sessió 6, 22 d’Octubre ]

« Sessió precedent