Raimundo Viejo Viñas

Profesor, autor, traductor, editor, ciudadano activo y mucho más.

Oct

21

CP1 Sociologia/Sessió 6


Sessió 6/22 d’Octubre [ versió 1.0 ]

Continguts: L’Estat. La definició (completa) de Max Weber: «Estat és la comunitat humana que reivindica per a si amb èxit el monopoli de la violència física legítima en un territori determinat» (font: La política como vocación). Mutacions contemporànies en un món globalitzat. La sobirania i Carl Schmitt: què o qui decideix què es decideix?

Capítol de referència: Josep Maria Vallès, «El Estado como organización política», Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 85-98.

Materials: 

» Video sobre la tesis de Charles Tilly, capital i coerció en la formació de l’Estat europeu.

» Charles Tilly (1992): Coerción, capital y los Estados europeos, Madrid: Alianza Universidad.

Pràctica: Comentar el video de Charles Tilly a partir de l’anàlisi de la formació del Estado en España (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

» Continuació del programa [ sessió 7, 27 d’Octubre ]

« Sessió precedent