Raimundo Viejo Viñas

Profesor, autor, traductor, editor, ciudadano activo y mucho más.

Nov

24

CP1 Sociologia/Sessió 15


Sessió 15/24 de novembre [ versió 1.0 ]

Continguts:

Participació institucionalitzada i democratització. L’ampliació del sufragi des dels origens de la democràcia. Democràcia representativa: entre el modell consociatiu i el modell Westminster. Llei electoral. Sistemes proporcional i majoritari. Llistes i districtes electorals. Referendums, ILPs i altres formes de participació directa.

Capítol de referència:

» Josep Maria Vallès, Capítols 7 i 8, Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 99-130.

Materials:

» Dieter Nohlen (1999): Sistema de gobierno, sistema electoral y sistema de partidos, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral y Fundación Friedrich Naumann; pàgs. 3-24.

Pràctica: escriu un breu assaig sobre com podria ser una llei electoral a Catalunya (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

» Propera sessió [ sessió 16, 26 de novembre ]

CP1 Sociologia/Sessió 12