Raimundo Viejo Viñas

Profesor, autor, traductor, editor, ciudadano activo y mucho más.

Dic

17

CP1 Sociologia/Sessió 21


Continguts:

Els poders de l’Estat, 2. El poder executiu. Presidències i gabinets. Administracions. El poder judicial. Organització de la justícia.

Capítol de referència:

» Josep Maria Vallès, Capítols 13 i 15, Ciencia Política. Una introducción, Barcelona: Ariel.

Materials:

» Web de la Moncloa
» Web del Consejo General del Poder Judicial
» Althusser, Louis (1959): Montesquieu: la política y la historia, capítulo V, pàgs. 117-129.

Pràctica:

Comenta el capítol d’Althusser des del que està passant a la política actual (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

» Propera sessió [ sessió 22, 22 de desembre ]

CP1 Sociologia/Sessió 20