Raimundo Viejo Viñas

Profesor, autor, traductor, editor, ciudadano activo y mucho más.

Nov

10

CP1 Sociologia/Sessió 12


Sessió 12/12 de novembre [ versió 1.0 ]

Continguts:

Dimensions, indicadors empírics i models de democràcia. Representació, participació, deliberació: dimensions de la democràcia, clarificacions conceptuals. Tipologies.

Capítol de referència:

» Josep Maria Vallès, Capítols 7 i 8, Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 99-130.

Materials:

» David Held (1991): «Introducción», Modelos de Democracia, Madrid: Alianza Universidad, págs. 15-24.

Pràctica: pendent de definir.

» El programa continua després de la setmana de pràctiques [ sessió 15, 17 de novembre ]

CP1 Sociologia/Sessió 11