Raimundo Viejo Viñas

Profesor, autor, traductor, editor, ciudadano activo y mucho más.

Dic

15

CP1 Sociologia/Sessió 20


Continguts:

Els poders de l’Estat, 1. El poder legislatiu. Organització i funcionament dels parlaments. Presidència, comissions, etc. La moció de censura.

Capítols de referència:

» Josep Maria Vallès, Capítol 14, Ciencia Política. Una introducción, Barcelona: Ariel.

Materials:

» Web del Congreso de los Diputados.
» Montesquieu, en francés L’esprit des lois i en castellà El espíritu de las leyes.

Pràctica:

Comenta els capítols 1 a 7 del llibre XII de Montesquieu (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

» Propera sessió [ sessió 21, 17 de desembre ]

CP1 Sociologia/Sessió 19