Raimundo Viejo Viñas

Profesor, autor, traductor, editor, ciudadano activo y mucho más.

Ene

12

CP1 Sociologia/Sessió 24


Continguts:

La dimensió cultural de la política. Discurs i construcció social de la política.

Capítol de referència:

» Josep Maria Vallès, Capítol 17 del manual Ciencia Política. Una introducción, Barcelona: Ariel.

Materials:

»  G. A. Almond y S. Verba, The Civic Culture, cap.1, «An Approach to Political Culture», Princeton University Press, 1963. [ Traducció al castellà ]

Pràctica:

Pendent (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor).

» Propera sessió [ sessió 25, 14 de gener ]

CP1 Sociologia/Sessió 23