Raimundo Viejo Viñas

Profesor, autor, traductor, editor, ciudadano activo, papá y mucho más.

Dic

01

CP1 Sociologia/Sessió 17

Continguts: Democratització i agència política. Notable, partit i moviment. Subsuncions del notable en el partit. Parteienstaat. Subsunció del partit en el moviment? Escenaris oberts i mutacions en curs. Capítol de referència: » Josep Maria Vallès, Capítols 21 1 24, Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 99-130. Materials: » Viejo Viñas, Raimundo (2009): «Tres políticas» en José Ángel Brandariz i Antón Fernández de Rota (comps): Globalización en crisis. Gubernamentalidad, control y política de movimiento. Málaga: Diputación de Málaga, págs. 103-114. Pràctica: (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor). » Propera sessió [ sessió 18, 1 de diciembre ] CP1 Sociologia/Sessió […]

Read More

Nov

27

CP1 Sociologia/Sessió 16

Sessió 16/26 de novembre [ versió 1.0 ] Continguts: Participació no institucionalitzada: el programa de recerca de la política contenciosa (contentious politics). Protesta i producció d’institucions, dissenys institucionals i canvi polític. Capítol de referència: » Josep Maria Vallès, Capítols 21 a 24, Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 99-130. Materials: » McAdam, Tarrow i Tilly (1996): «To Map Contentious Politics«, Mobilization, 1/1, pàgs 17-34. Per si és mès fàcil, aquesta és la versió en galego-português Pràctica: Escriu un breu assaig sobre algún procès de mobilització en democràcia que hagi produit algun tipus d’institució; per exemple, la PAH com a resultat de la mobilització per l’habitatge (no més de 4 pàgines, […]

Read More

Nov

24

CP1 Sociologia/Sessió 15

Sessió 15/24 de novembre [ versió 1.0 ] Continguts: Participació institucionalitzada i democratització. L’ampliació del sufragi des dels origens de la democràcia. Democràcia representativa: entre el modell consociatiu i el modell Westminster. Llei electoral. Sistemes proporcional i majoritari. Llistes i districtes electorals. Referendums, ILPs i altres formes de participació directa. Capítol de referència: » Josep Maria Vallès, Capítols 7 i 8, Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 99-130. Materials: » Dieter Nohlen (1999): Sistema de gobierno, sistema electoral y sistema de partidos, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral y Fundación Friedrich Naumann; pàgs. 3-24. Pràctica: escriu un breu assaig sobre com podria ser una llei […]

Read More

Jun

19

UB/Anàlisi polític i sistema polític espanyol

Manual de referència: Josep Reniu (Ed.): Sistema político español, Huygens. Altres manuals són igualment útils pel seguiment general dels continguts. Avaluació: 50% de la nota resulta de dos examens parcials (a celebrar la primera hora de les sessions 14 i 28 del programa de l’assignatura) o examen final; per totes dues opcions, mutuament excloents, es pot fer l’examen de recuperació posterior. L’altre 50% de la nota resulta de l’avaluació de 1 a 3 pràctiques de totes les que es proposen a continuació. Programa de l’assignatura: cada sessió disposa d’un contingut en el manual de l’asignatura (tot i que no necesariament coincident amb els capítols). A més, afegim aquí materials complementaris […]

Read More

May

28

Nota 26 ¿Deliberación o interacción?

La complicación del panorama político actual no parece desligable decambios en la esfera pública y cómo estos alteran los viejos patrones de deliberación característicos de la esfera pública del régimen del 78. Frente a los esquemas de la vieja deliberación democrática liberal, progresa hoy un tipo de comunicación política mucho más basada en la interacción simbólica y los sesgos de confirmación que favorecen las redes sociales.

Read More

May

26

Nota 25 Esfera pública y democracia

Los cambios recientes en la estructura de la esfera pública han afectado no solo a la deliberación democrática, sino también a otros aspectos del régimen político como el sistema de partidos. En esta nota repasamos algunas claves al respecto.

Read More

May

21

Nota 24 El cambio cultural y la política

A la vez que la Transición llegaba a su fin y avanzaba la consolidación democrática del régimen del 78 se produjo un fenómeno paradójico: por un lado, el fenómeno del Desencanto, que fue como se conoció a la decepción con el resultado del cambio de régimen. Particularmente acentuado entre quienes habían albergado la esperanza de un régimen político más democratizado, sin las concesiones realizadas al franquismo. Por el otro, estallaba la Movida, portadora de un cambio en los valores, mucho más liberal y acorde a los tiempos y el entorno geopolítico de las democracias europeas. En la década de los años ochenta, bajo los gobiernos de Felipe González, la Movida […]

Read More
1 2 3 4 5 55