Raimundo Viejo Viñas

Profesor, autor, traductor, editor, ciudadano activo y mucho más.

Dic

15

CP1 Sociologia/Sessió 20

Continguts: Els poders de l’Estat, 1. El poder legislatiu. Organització i funcionament dels parlaments. Presidència, comissions, etc. La moció de censura. Capítols de referència: » Josep Maria Vallès, Capítol 14, Ciencia Política. Una introducción, Barcelona: Ariel. Materials: » Web del Congreso de los Diputados. » Montesquieu, en francés L’esprit des lois i en castellà El espíritu de las leyes. Pràctica: Comenta els capítols 1 a 7 del llibre XII de Montesquieu (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor). » Propera sessió [ sessió 21, 17 de desembre ] CP1 Sociologia/Sessió 19  

Read More

Dic

10

Una década en Twitter

Me informa la red social que hace diez años que me abrí la cuenta de Twitter @_mundus. A tres semanas de acabar el año, roza los diez mil seguidores (¿se conseguirá?). Al poco de empezar tuvo lugar el 15M (en 2011) con lo que las redes más cercanas al activismo de los movimientos crecieron mucho. Luego, en 2014, llegaron Podemos, Guanyem Barcelona y los años de la entrada en las instituciones del gobierno representativo. En este tiempo, del optimismo en la red y la tecnopolítica pasamos al pesimismo de los bots, los trolls y las pasiones tristes. El balance puede pecar hoy de un pesimismo excesivo, pero no debería renunciar […]

Read More

Dic

08

CP1 Sociologia/Sessió 19

Continguts: Partits i sistemes de partits. Dinàmiques i interaccions dels partits. Indicadors d’anàlisi empíric Capítols de referència: » Josep Maria Vallès, Capítols 23, Ciencia Política. Una introducción, Barcelona: Ariel. Materials: » Maurice Duverger (2012 [1951]): Los partidos políticos, México: FCE. » Giovanni Sartori (2012 [1976]): Partidos y sistemas de partidos, Madrid: Alianza. Pràctica: Comparar les dues genealogies dels partits polítics (els apartats relatius als origens) de Duverger i Sartori buscant els elements comuns i diferenciadors (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor). » Propera sessió [ sessió 20, 15 de desembre ] CP1 Sociologia/Sessió 18

Read More

Dic

03

CP1 Sociologia/Sessió 18

Continguts: Institucions i disseny institucional. Cap de l’Estat. Monarquia i república. Parlamentarisme i presidencialisme. Cap de l’Estat i consolidació democràtica, institucionalització i democratització. Capítols de referència: » Josep Maria Vallès, Capítols 8, 11, 13 i 16, Ciencia Política. Una introducción, Barcelona: Ariel. Materials: » Nohlen, Dieter (1999): «Presidencialismo versus Parlamentarismo», Revista de Estudios Políticos, nº 99, pàgs. 174. Pràctica: Pendent (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor). » Propera sessió [ sessió 19, 10 de desembre ] CP1 Sociologia/Sessió 17

Read More

Dic

01

CP1 Sociologia/Sessió 17

Continguts: Democratització i agència política. Notable, partit i moviment. Subsuncions del notable en el partit. Parteienstaat. Subsunció del partit en el moviment? Escenaris oberts i mutacions en curs. Capítol de referència: » Josep Maria Vallès, Capítols 21 1 24, Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 99-130. Materials: » Viejo Viñas, Raimundo (2009): «Tres políticas» en José Ángel Brandariz i Antón Fernández de Rota (comps): Globalización en crisis. Gubernamentalidad, control y política de movimiento. Málaga: Diputación de Málaga, págs. 103-114. Pràctica: (no més de 4 pàgines, DIN A4, 12pt espai i mig, lletra times, entrega per mail al professor). » Propera sessió [ sessió 18, 1 de diciembre ] CP1 Sociologia/Sessió […]

Read More

Nov

27

CP1 Sociologia/Sessió 16

Sessió 16/26 de novembre [ versió 1.0 ] Continguts: Participació no institucionalitzada: el programa de recerca de la política contenciosa (contentious politics). Protesta i producció d’institucions, dissenys institucionals i canvi polític. Capítol de referència: » Josep Maria Vallès, Capítols 21 a 24, Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 99-130. Materials: » McAdam, Tarrow i Tilly (1996): «To Map Contentious Politics«, Mobilization, 1/1, pàgs 17-34. Per si és mès fàcil, aquesta és la versió en galego-português Pràctica: Escriu un breu assaig sobre algún procès de mobilització en democràcia que hagi produit algun tipus d’institució; per exemple, la PAH com a resultat de la mobilització per l’habitatge (no més de 4 pàgines, […]

Read More

Nov

24

CP1 Sociologia/Sessió 15

Sessió 15/24 de novembre [ versió 1.0 ] Continguts: Participació institucionalitzada i democratització. L’ampliació del sufragi des dels origens de la democràcia. Democràcia representativa: entre el modell consociatiu i el modell Westminster. Llei electoral. Sistemes proporcional i majoritari. Llistes i districtes electorals. Referendums, ILPs i altres formes de participació directa. Capítol de referència: » Josep Maria Vallès, Capítols 7 i 8, Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 99-130. Materials: » Dieter Nohlen (1999): Sistema de gobierno, sistema electoral y sistema de partidos, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral y Fundación Friedrich Naumann; pàgs. 3-24. Pràctica: escriu un breu assaig sobre com podria ser una llei […]

Read More

Nov

13

«Tutorials» 2020/21

El impacto del COVID sobre el mundo de la educación está siendo tremendo. El paso a la enseñanza virtual, lejos de ser la ufana utopía tecnológica prometida, se está convirtiendo en un empeoramiento acelerado de la calidad docente. En este contexto tan adverso he recuperado una experiencia que en su momento pusimos en marcha con Artefakte. Se trata de los «tutorials», una suerte de tutoría original de Oxford y Cambridge que no existe en nuestro mundo universitario, pero que hemos adaptado como parte del proyecto docente.

Read More

Nov

10

CP1 Sociologia/Sessió 12

Sessió 12/12 de novembre [ versió 1.0 ] Continguts: Dimensions, indicadors empírics i models de democràcia. Representació, participació, deliberació: dimensions de la democràcia, clarificacions conceptuals. Tipologies. Capítol de referència: » Josep Maria Vallès, Capítols 7 i 8, Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 99-130. Materials: » David Held (1991): «Introducción», Modelos de Democracia, Madrid: Alianza Universidad, págs. 15-24. Pràctica: pendent de definir. » El programa continua després de la setmana de pràctiques [ sessió 15, 17 de novembre ] CP1 Sociologia/Sessió 11

Read More

Nov

10

CP1 Sociologia/Sessió 11

Sessió 11/10 de novembre [ versió 1.0 ] Continguts:  Què és democràcia (i què no). Democràcia clàssica i moderna. Democràcia i Estat. Capacitat estatal, antagonisme i agonisme. Democratització versus desdemocratització. L’escala de la democràcia. Models de democràcia. Capítol de referència: » Josep Maria Vallès, Capítols 7 i 8, Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 99-130. Materials: » Tilly, Charles (2010): «Definiciones de democracia«, Democracia, Madrid: Akal, págs. 37-47. Pràctica: pendent. » Continuació del programa [ sessió 12, 12 de novembre ] CP1 Sociologia/Sessió 10

Read More

Nov

04

Renacimiento Psiquedélico y Acid Communism

El pasado mes de agosto la revista Cáñamo publicó en papel este artículo que ahora ve la luz en su página web. El texto venía poner en común dos experiencias en apariencia antitéticas y sin embargo no exentas de interesantes puntos de conexión. Esa potencia para entretejerse en una simbiosis intelectual, discursiva, teórica… no solo resuena con la última obra de Mark Fisher, Jeremy Gilbert, Emma Stamm y otrxs autorxs que encajan bien con la hipótesis del Acid Communism desarrollada en los estudios culturales de la teoría crítica en mundo anglosajón.

Read More

Nov

02

CP1 Sociologia/Sessió 10

Sessió 10/5 de novembre [ versió 1.0 ] Continguts: Règims polítics. Anàlisi teòric i empíric. El paper de la teoria política i les casuístiques. Tipus ideal (Idealtypus) i tipologies (Juan J. Linz). Autocràcies: totalitària (subtipus: «frozen totalitarianism», «post-totalitari»), autoritària i sultanat. Autoritarismes i democratització. Capítol de referència: Josep Maria Vallès, Capítols 7 i 8, Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 99-130. Materials: » Juan J. Linz, Transiciones a la democracia, REIS Pràctica: pendent. » Continuació del programa [ sessió 11, 10 de novembre ] CP1 Sociologia/Sessió 9

Read More

Nov

01

CP1 Sociologia/Sessió 9

Sessió 9/3 de novembre [ versió 1.0 ] Continguts: L’Estat nacional, de dret, democràtic i social. Estat, territori, població. Tipologies (territorials) d’Estats. Asimetries de facto i asimetries de jure. Multiculturalitat, plurinacionalitat i acomodació de la diversitat. Estat i globalització. »  Ronald L. Watts, taula tipològica dels sistemas políticos federals, font: Comparing federal systems, McGill-Queen’s University Press, 1999 Capítol de referència: » Josep Maria Vallès, «El Estado como organización política», Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 85-98. Materials: » Ramón Máiz, Federalismo, nacionalismo y democracia en Estados multinacionales » Albert Solé, Federal, documental sobre el federalisme [ atenció, temporalment no disponible ] Pràctica: veure i comentar el documental de Jordi Solé pensant […]

Read More

Oct

29

CP1 Sociologia/Sessió 8

Sessió 8/29 d’Octubre [ versió 1.0 ] Continguts: State– i nation-building. La nació com a significant significat al llarg del temps (Greenfeld). Les revolucions socials i la política de la modernitat (Gellner): la nació troba l’Estat, neix l’Estat nacional (Breuilly, Foucault). La nació, «comunitat imaginada» (Benedict Anderson). El govern representatiu, el demos i la plurinacionalitat. Capítol de referència: Josep Maria Vallès, «El Estado como organización política», Ciencia Política. Una introducción. Ariel, pàgs. 85-98. Materials: » Anderson, Benedict (1991 [1983]): Comunidades imaginadas (pàgs 11-25) » Greenfeld, Liah (1995): «Nationalism in Western and Eastern Europe Compared» Pràctica: comentari del fragment (pàgs 11-25) del llibre de Benedict Anderson (no més de 4 pàgines, […]

Read More
1 3 4 5 6 7 42